Les set races-arrel de l’antropogonia teosòfica (VI) – La raça pacificana

Segons l’antropologia teosòfica, la humanitat actual es correspon, a grans trets, amb la cinquena raça arrel, la raça ària. Per completar el septenari habitual, ens cal, doncs, parlar de dues races futures. Seguint l’esquema habitual, la sisena raça-arrel ha de sorgir de la sisena subraça de la cinquena raça-arrel. Helena P. Blavatsky ja havia parlar d’aquesta “subraça”, que havia de sorgir de les “noves terres” de Califòrnia i d’Austràlia, a començament del segle XXI.

L’origen de la sisena raça-arrel

Charles Webster Leadbeater (1854-1934) reprengué aquest concepte. Com Blavatsky, la idea d’un “American Century” era ben present. Els Estats Units (i, en menor mesura, Austràlia) oferien un ample camp per a l’expansió de les idees i dels tinglados dels teòsofs. En els intersticis de les esglésies majoritàries, florien tota mena de propostes religioses (cristianes o no). Apel·lar a l’esperit americà d’emprenedoria des de les coordenades d’una “nova humanitat” era un missatge interessant.

C. W. Leadbeater situava l’origen de la “sisena raça-arrel” en el segle XXVIII. Tal com hem vist en els capítols anteriors, el procés de “creació” d’una raça-arrel es realitza a través de l’encarnació de les ànimes de les precedents en uns cossos nous. Leadbeater, en consonància amb l’època, imagina que aquests cossos i ments són forjats mitjançants tècniques eugèniques de selecció artificial intensiva. El progenitor (Manu) de la nova raça havia d’ésser un dels Mestres, en aquest cas Morya.

Com s’imaginava Leadbeater el segle XXVIII? Ho feia, aparentment, sota la inspiració dels Mestres. Però, òbviament, la influència principal era la literatura d’anticipació del període. Així, Leadbeater s’imagina un món “nuclearitzat” (on l’energia nuclear ha substituït l’ús del carbó i del petroli). Els diversos imperis i estats han convergit en un únic govern.

La pàtria de naixença de la nova raça-arrel serà la Baixa Califòrnia. Però, com en les altres races-arrel anteriors, cal l’existència d’un continent. Els lemurians tenien el continent Mu (en l’Oceà Índic) i els atlanteans tenien el continent Atlantis (en l’Oceà Atlàntic). Leadbeater situa en un futur llunyà (de diverses desenes de mil·lennis) l’emergència d’un nou continent en mig de l’Oceà Pacífic. El trencament de la falla de San Andreas, paral·lelament, separa Califòrnia del gros de Nord-amèrica. Califòrnia queda com una illa entre Nord-amèrica i “Pacífica”.

Arxivat a Cultura i Societat
%d bloggers like this: