D’Arduino a Genuino 101

Fa temps parlàvem d’Arduino, una sèrie de plaques de control programables de maquinari lliure basades en un microcontrolador Atmel.
Arduino UNO

El projecte que va fer possible Arduino es va iniciar el 2005 i el va liderar l’equip internacional que podeu veure a la fotografia següent de 2008 (al darrere, Dave Mellis i Tom Igoe; al davant, Gianluca Martino, David Cuartielles i Massimo Banzi):

Equip Arduino original. Al darrere, Dave Mellis i Tom Igoe; al davant, Gianluca Martino, David Cuartielles i Massimo Banzi

Uns anys més tard, Gianluca Martino, que s’havia encarregat de registrar la marca Arduino i de la producció inicial en sèrie de les plaques Arduino a Itàlia a través de l’empresa Smartprojects que va fundar amb Daniela Antonietto, va protagonitzar una escissió, va vendre a Federico Mustova (SEO de Smartprojects) la marca Arduino i les seves participacions a l’empresa Smartprojects, que va passar a anomenar-se Arduino, van crear una nova web, www.arduino.org, i reclamar que eren els únics que podien utilitzar la marca Arduino.

Massino Branzi i la resta de l’equip original, malgrat l’escissió protagonitzada per Gianluca Martino, continuen tirant endavant el projecte i gestionant la web original, www.arduino.cc, van registrar la marca Arduino als Estats Units i establir acords de fabricació amb fabricants d’arreu del món, com Adafruit als Estats Units o Seeed Studio a la Xina. Tot i que als Estats Units utilitzen la marca Arduino, a fora, per estalviar-se problemes legals, utilitzen la nova marca Genuino. Continuen donant suport i distribuint les  clàssiques plaques Arduino/Genuino i, gràcies a un acord amb Intel, el 2015 van crear la nova placa Arduino/Genuino 101, que substitueix el microcontrolador Atmel de les anteriors per un microcontrolador Intel i que incorpora a més a més algunes interessants novetats, com un acceleròmetre/giroscopi de sis eixos i connectivitat Bluetooth.

Genuino 101

Cal no oblidar que es tracta de maquinari lliure i que, per tant, són públics els esquemes i la documentació, de manera que sempre es pot optar per adquirir les plaques Arduino/Genuino muntades, provades i completament operatives, o fabricar-les de forma independent adaptant-ne el disseny, cas necessari, als requisits específics de l’aplicació a la qual es destinin.

Fonts:

From Arduino to Genuino, the reasons for a choice

Web original del projecte Arduino/Genuino

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia.

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
%d bloggers like this: