Universitats i recerca, en el darrer debat sobre l’orientació política general del Govern

El Ple del Parlament, en la sessió que va tenir lloc el 30 de setembre de 2011, va debatre les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat sobre l’orientació política general del Govern dels dies 27, 28, 29 i 30 de setembre. En aquesta anotació tractarem sobre les resolucions aprovades (publicades en el BOPC núm. 150, del 6 ‘octubre de 2011) en matèria d’universitats i recerca. 

Núvol de paraules (o tag cloud) basat en les resolucions aprovades al Parlament el darrer debat de política general

El gran gruix de les referències al món acadèmic i de la recerca científica es troba en el capítol VII (Ensenyament i universitats), per bé que hi ha referències sectorials en els capítols III (Empresa), VI (Agricultuta) i XIII (Salut).

Efectivament, el capítol VII (epígraf 1, Universitats, recerca i innovació) conté vuit resolucions en què (resumidament) el Parlament de Catalunya insta el Govern a:

 • Promoure en l’àmbit universitari una estratègia en matèria de go­vernança, finançament, docència, recerca, transferència a la societat, a l’economia i al territori, internacionalitza­ció, avaluació, qualitat i retiment de comptes, en el marc de la Comissió de Governança de les Universitats recent­ment creada, que condueixi a un acord sobre un model universitari propi.
 • Presentar el projecte de llei de la re­cerca i la innovació (o llei de la ciència) per ordenar i fomentar el sistema de recerca, innovació i transferència tecnològica de Ca­talunya.
 • Flexibilitzar les estructures docents i millorar la capa­citat de selecció del professorat universitari (i en aquest punt se cita el pla Serra i Húnter com a referent per a la contractació del professorat permanent amb criteris d’excel·lència).
 • Prosseguir i intensificar les accions destinades a ga­rantir i enfortir l’autonomia dels centres de recerca de la Generalitat, tant pel que fa a la governabilitat com a l’autonomia financera d’aquests.
 •  Impulsar actuacions estratègiques perquè les univer­sitats esdevinguin motors del desenvolupament de Ca­talunya, com ara:

– Enfortir l’ocupabilitat dels graus i els màsters, i integrar el desenvolupament de competències d’emprenedoria en els programes de formació.

– Promoure els doctorats realitzats en empreses i la in­serció de doctors en aquestes, i impulsar programes d’intercanvi de professorat i pro­fessionals entre l’acadèmia i l’empresa.

– Potenciar la creació d’empreses de base tecnològica (empreses emergents -start-ups- i empreses derivades -spin-offs-), i promoure l’establiment d’aliances estratègiques entre les universitats i el teixit industrial en els processos d’in­novació

 •  Agilitar i simplificar el procés de sol·licitud d’ajuts per a R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació).
 • Continuar la implementació del sistema propi de beques i ajuts a partir dels propis recursos i els que s’han d’obtenir del traspàs de la part corresponent del fons de beques de l’Estat, per a permetre l’accés a la universitat dels estudi­ants amb menor renda familiar.
 • Presentar, en el termini d’un any, un pla per al retorn del talent ju­venil desplaçat a l’exterior, amb l’objectiu d’afavorir la tornada a Catalunya dels joves emigrats a l’exterior per­què puguin contribuir amb llurs capacitats, experiència i formació a la recuperació econòmica i la cohesió social de Catalunya.

Pel que fa als àmbits sectorials, en matèria de universitats i R+D+I el Parlament de Catalunya insta el Govern a:

 • Impulsar el desenvolupament de noves activitats em­presarials amb un alt component de recerca i innovació i potenciar una àmplia base d’empreses innovadores i internacionalitzades, amb capacitat de transformació i creació de valor sostingut, refermar el PNRI i donar suport a les universitats catalanes, en el marc de llur utonomia, per al suport i l’orientació a l’inici de l’activitat emprenedora dels estudiants (àmbit Empresa i ocupació).
 • Donar un impuls decidit a la recerca i a la innovació en el sector agroalimentari dotant l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries dels recursos necessaris, i continuar fomentant, per mitjà de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, els projectes CENIT, amb la partici­pació de les empreses catalanes, i a enfortir el sistema cooperatiu de recerca agroalimentària (àmbit Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural)
 • En matèria de política farmacèutica, a compatibilitzar les mesures d’estalvi amb el desenvolupament del sector farmacèutic com a motor econòmic de Catalunya i com a agent de la recerca i la innovació (àmbit Salut).

En total, 14 resolucions (sobre 266, el 5,2%). La imatge d’aquest article mostra el núvol de paraules o tag cloud (fet amb Wordle) basat en el text de les resolucions aprovades durant el debat sobre l’orientació política general del Govern (un núvol de paraules mostra els conceptes clau representats en mides de font diferents d’acord amb la freqüència d’aparició en el text publicat al BOPC). També és consultable des del següent enllaç de Wordle.

Anotacions relacionades

La recerca en el nou Pla de Govern 2011-2014

Xavier Lasauca i Cisa

Bloc L’ase quàntic

Recerca 2.0, Ciència 2.0, xarxes socials, dones i ciència, universitats, open access, open science, innovació a l'Administració, open data...

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
7 comments on “Universitats i recerca, en el darrer debat sobre l’orientació política general del Govern
 1. Oriol López ha dit:

  Ara hem de veure en què es concreta aquesta declaració de bones intencions. Tan de bo que, més enllà de les paraules, s’adoptin mesures reals que contribueixin al desenvolupament de la ciència i de la recerca a Catalunya, al seu posicionament a nivell mundial i a la generació d’ocupació en aquests sectors en els propers anys.

  • Gràcies pel teu comentari, Oriol. Efectivament, és força important que les resolucions es materialitzin. Si més no el món acadèmic i de les universitats té una certa visibilitat en les resolucions, i això cal destacar-ho.

 2. Tomàs ha dit:

  Abans de la crisi actual, les Universitats (quasi bé totes) tenien dèficits importants però en aquell escenari se li donava una importància més aviat petita. En les actuals circumstàncies, la Generalitat els hi ha tancat l’aixeta, i ara les Universitats es veuen en la necessitat imperiosa de fer retallades al no disposar dels mateixos pressupostos que en anteriors exercicis.
  Amb independència de les resolucions, no hi haurà més diners per a les Universitats fins que no racionalitzin el seu número de Màsters Europeus, les Facultats repetides i amb pocs alumnes i d’altres incongruències.
  Si bé, s’ha de dir també, què si una Universitat proposa, qui finalment acaba aprovant és la Generalitat, que en darrera instància és la responsable d’algunes decisions equivocades que s’han donat en els darrers anys en el mapa universitari català.

  • Moltes gràcies pel teu comentari, Tomàs. El sistema universitari català, com tants altres àmbits, està immers en un procés de redefinició, arran de la crisi econòmica que ens està afectant actualment. Caldrà estar amatents a l’evolució de tot plegat.

   • Tomàs ha dit:

    Sembla que el Ministeri està a punt de legislar sobre la possibilitat de que les Universitat es puguin fusionar.

    Tot sembla indicar que es va cap a estructures més grans. Fusió de Departaments, de Facultats i fins i tot (potser) d’Universitats.

    Alguna d’aquestes possibilitats té molt de sentit i caldrà estar atents a les cúpules universitàries per saber qui mou fitxa primer.

 3. […] 4. Universitats i recerca, en el darrer debat sobre l’orientació política general del Govern […]

 4. […] Universitats i recerca, en el darrer debat sobre l’orientació política general del Govern […]

Els comentaris estan tancats.

Subscriviu-vos-hi gratuïtament i rebreu els nous articles al vostre correu!

RSS
RSS
A %d bloguers els agrada això: