Arxiu del Blog

La metilació en quaranta-quatre llocs CpG s’associa amb la severitat clínica de la covid-19 (Epigenòmica mediterrània, 15/2021)

Des del punt de mira genòmic, l’atenció mediàtica sobre la covid-19 se centra en les variants del SARS-CoV-2, i les seves mutacions (com fan a outbreak.info). D’altres esforços investiguen, no pas la genòmica del virus, sinó la genòmica de l’hoste,

Arxivat a Ciència i Tecnologia

La carn magra no atenua els beneficis en el perfil lipídic d’una dieta mediterrània (Nutrició mediterrània, 14/2021)

David J. Baer, investigador del Food Components and Health Laboratory, de Beltsville (Maryland), inicià en el 2016 un assaig clínic per avaluar l’efecte dosi-resposta de la introducció de carn bovina magra a un patró alimentari d’estil mediterrani sobre els factor

Arxivat a Ciència i Tecnologia

La detecció de larves de peixos en aigües oceàniques a través d’ADN ambiental (Ecogenètica mediterrània, 13/2021)

Sota el nom de “DNA barcoding” s’entén la identificació d’un grup d’organismes mitjançant un fragment curt d’ADN. Quan l’ADN utilitzat procedeix de mostres ambientals (d’ADN ambiental o eDNA), hom parla de “eDNA barcoding”. I quan es tracta d’utilitzar aquest ADN

Arxivat a Ciència i Tecnologia

L’assaig clínic DINAMIC: Dieta, endocannabinoids i microbiota intestinal (Nutrició mediterrània, 12/2021)

Paola Vitaglione és professora de fisiologia al Dipartimento di Agraria de la Universitat de Nàpols Frederic II. Forma part de la “task force” de la Universitat dedicada a estudis sobre microbioma, és a dir sobre el conjunt de microorganismes que

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Els eritròcits de donants heterozigots de beta-talassèmia resisteixen millor un emmagatzematge de 7 setmanes (Hematologia mediterrània, 11/2021)

Sota el nom de talassèmies es coneixen una sèrie d’hemoglobinopaties congènites i hereditàries que es troben en especial freqüència a les poblacions mediterrànies. La base d’aquestes malalties són mutacions en les cadenes proteiques que integren l’hemoglobina, i així hom distingeix

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Un tractament de la infecció per VIH amb l’immunogen de cèl·lula T HIVACAT (Vaccinologia mediterrània, 10/2021)

HIVACAT és el programa català per al desenvolupament de vacunes efectives contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH). Liderat per l’Institut de Recerca de la Sida Irsi Caixa, el director científic de l’HIVACAT és Christian Brander. L’equip de Brander,

Arxivat a Ciència i Tecnologia

L’efecte halo familiar en l’estudi PREDIMED-Plus (Nutrició mediterrània, 09/2021)

En diverses ocasions hem parlat en aquesta pàgines de Predimed, un estudi sobre els aspectes preventius sobre la malaltia que aporta la promoció d’una dieta mediterrània. Continuació d’aquell estudi és Predimed-Plus, que avalua l’efecte d’una intervenció combinada de promoció d’una

Arxivat a Ciència i Tecnologia

La prescripció d’antibiòtics en afeccions respiratòries en un hospital universitari de Jordània (Medicina mediterrània, 08/2021)

La resistència a antibiòtics és un dels problemes emergents en el tractament d’infeccions bacterianes. Una de les causes que la promouen és un ús inadequat dels antibiòtics, que constitueix una pressió selectiva inadvertida que promou els microorganismes portadors de gens

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Les concentracions de metalls pesants en orades d’Algèria (Toxicologia mediterrània, 07/2021)

L’impacte d’activitats humanes (indústria, agricultura, mineria) sobre els ecosistemes marins es manifesta, entre d’altres coses, en la bioacumulació de metalls pesants en les xarxes tròfiques. Això pot afectar, de retruc, la salut humana a través del consum de peix. En

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Les universitats públiques catalanes, referents internacionals

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) va presentar el passat mes de desembre la sisena edició de l’informe Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2012, permet que les universitats públiques catalanes,

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia