El programari Gazebo per a la simulació de robots

Els equips que treballen en el desenvolupament i la millora de robots solen a utilitzar programaris de simulació per poder fer les proves de forma econòmica i segura. Un dels simuladors més utilitzats és el programari lliure Gazebo, un potent

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Connexió S/PDIF per a àudio digital

A la dreta de la imatge es poden veure les clàssiques connexions RCA d’àudio analògic vermella, R (Right, canal dret), i blanca, L (Left, canal esquerre). A l’esquerra d’aquestes i encerclades en vermell, trobem les connexions d’àudio digital S/PDIF (Sony/Philips

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

L’edat, l’àrea geogràfica i el nivell educatiu com a factors principals del seguiment de la dieta mediterrània a Itàlia (Nutrició mediterrània, 29/2018)

La Secció d’Epidemiologia i Prevenció de l’Istituto Neurologico Mediterraneo (Neuromed), de Pozzilli, realitza projectes d’epidemiologia descriptiva i d’intervenció, amb especialment esment per als factors de risc i de prevenció, siguin genètics o adquirits, de les malalties càrdio-cerebro-vasculars, neurodegeneratives i tumorals.

Arxivat a Ciència i Tecnologia

El programari Comedi per a l’adquisició de dades

El terme adquisició de dades, o DAQ (Data acquisition), s’utilitza habitualment en els àmbits de la mesura i el control de màquines i processos, i fa referència al procés de prendre periòdicament mostres dels senyals elèctrics procedents dels diferents sensors,

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Les pèrdues de carboni i de nitrogen arran d’un incendi experimental de coberta arbustiva madura de l’Espanya Central (Ecologia mediterrània, 28/2018)

Els incendis forestals impliquen, pel que fa al cicle del carboni i del nitrogen, la mobilització d’aquests elements, amb l’entrada consegüent de gasos (CO2, NOx) a l’atmosfera. És obvi l’efecte de la combustió directa, però no ho és tant el

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Control de màquines i processos amb Orocos

Des del 2001 el projecte Orocos (Open RObot COntrol Software) proporciona programari lliure, eines i llibreries, per al control de màquines i processos. Un dels punts forts del programari Orocos és el seu suport al control en temps real, concepte

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

La Generalitat impulsa una estratègia per avaluar l’impacte de la recerca a Catalunya (RIACAT)

Aquest és un dels temes més destacats del darrer número de RECERCAT, el butlletí de la recerca a Catalunya (accés al videosumari). Imatge del seminari RIACat celebrat a Barcelona entre el 22 i el 25 de maig. Imatge: RECERCAT. Les

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Sistemes operatius en temps real

En determinats entorns, com en el del control de màquines i processos, es requereix que el programari utilitzat tingui una gran estabilitat, que no es pengi deixant la màquina o el procés fora de control, i que tingui el que

Tagged with: ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Proteòmica i metagenòmica de les pintures rupestres de Valltorta (Arqueologia mediterrània, 27/2018)

L’octubre del 2016, comentàvem una recerca de Clodoaldo Roldán et al. sobre la caracterització química dels pigments rojos i grocs de les pintures rupestres de la Cova del Parpalló. El grup d’investigació de Clodoaldo Roldán i Sonia Murcia-Mascarós publica ara

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Xarxes socials per a investigadors de l’àmbit de les relacions internacionals

El passat 14 de juny vaig ser convidat per l’Institut Barcelona Estudis Internacionals (IBEI) a impartir una ponència sobre la utilització dels recursos que el web 2.0 ens proporciona, per tal que els investigadors que hi treballen (vinculats a l’àmbit

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia