El programari Comedi per a l’adquisició de dades

El terme adquisició de dades, o DAQ (Data acquisition), s’utilitza habitualment en els àmbits de la mesura i el control de màquines i processos, i fa referència al procés de prendre periòdicament mostres dels senyals elèctrics procedents dels diferents sensors,

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Les pèrdues de carboni i de nitrogen arran d’un incendi experimental de coberta arbustiva madura de l’Espanya Central (Ecologia mediterrània, 28/2018)

Els incendis forestals impliquen, pel que fa al cicle del carboni i del nitrogen, la mobilització d’aquests elements, amb l’entrada consegüent de gasos (CO2, NOx) a l’atmosfera. És obvi l’efecte de la combustió directa, però no ho és tant el

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Control de màquines i processos amb Orocos

Des del 2001 el projecte Orocos (Open RObot COntrol Software) proporciona programari lliure, eines i llibreries, per al control de màquines i processos. Un dels punts forts del programari Orocos és el seu suport al control en temps real, concepte

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

La Generalitat impulsa una estratègia per avaluar l’impacte de la recerca a Catalunya (RIACAT)

Aquest és un dels temes més destacats del darrer número de RECERCAT, el butlletí de la recerca a Catalunya (accés al videosumari). Imatge del seminari RIACat celebrat a Barcelona entre el 22 i el 25 de maig. Imatge: RECERCAT. Les

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Sistemes operatius en temps real

En determinats entorns, com en el del control de màquines i processos, es requereix que el programari utilitzat tingui una gran estabilitat, que no es pengi deixant la màquina o el procés fora de control, i que tingui el que

Tagged with: ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Proteòmica i metagenòmica de les pintures rupestres de Valltorta (Arqueologia mediterrània, 27/2018)

L’octubre del 2016, comentàvem una recerca de Clodoaldo Roldán et al. sobre la caracterització química dels pigments rojos i grocs de les pintures rupestres de la Cova del Parpalló. El grup d’investigació de Clodoaldo Roldán i Sonia Murcia-Mascarós publica ara

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Xarxes socials per a investigadors de l’àmbit de les relacions internacionals

El passat 14 de juny vaig ser convidat per l’Institut Barcelona Estudis Internacionals (IBEI) a impartir una ponència sobre la utilització dels recursos que el web 2.0 ens proporciona, per tal que els investigadors que hi treballen (vinculats a l’àmbit

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El comportament piròfil dels escarabats ‘Protaetia morio’ i ‘P. oblonga’ (Ecologia mediterrània, 26/2018)

La relació entre el foc i els ecosistemes mediterranis és prou estreta com perquè tota una sèrie d’espècies vegetals s’hi hagin adaptat prou com perquè s’arribin a “beneficiar”, en termes d’abundància a llarg termini, del fet mateix del foc. Aquesta

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Robòtica avançada i binomi ROS/Ubuntu

Els equips interdisciplinaris de recerca en robòtica i intel·ligència artificial avançada que treballen en temes punters no poden perdre el temps reinventant la roda, dedicant-lo a temes bàsics ja resolts, per la qual cosa opten normalment per plataformes obertes i

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

“Che farò senza Euridice”

A l’ària “Che farò senza Euridice”, de l’acte tercer de l’òpera Orfeu i Eurídice de Gluck, Orfeu es lamenta de la pèrdua, per segon cop, de la seva estimada Eurídice, quan sortien dels inferns on ell l’havia anada a buscar.

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Cultura i Societat