Escriure fórmules matemàtiques al WordPress

Segur que els que soleu escriure articles en blogs sobre ciència heu necessitat introduir alguna fórmula matemàtica per explicar millor el tema del que esteu parlant. Jo m’hi he trobat fa  molt poc, com que sóc nou a wordpress vaig buscar i he trobat un mètode útil per introduir aquestes equacions sense fer un imprès de pantalla des del programa Microsoft Word ni enganxar les formules com a imatges.

WordPress.com suporta el codi LATEX un sistema que permet crear equacions i fórmules matemàtiques. Per introduir el codi LATEX només ens cal escriure mitjançant l’editor de text en el lloc de l’entrada on volem introduir l’equació . L’inici del codi s’identificarà amb $ latex (tot junt) deixarem un espai,  escriurem el codi i marcarem el fi del codi amb un $ enganxat al final de l’últim caràcter de l’equació.

$ latex el teu codi$                                               *el símbol $latex va tot junt dins el codi

L’apartat on posa el teu codi és on haurem d’escriure els operadors i variables que fan la nostra equació matemàtica. Els operadors més bàsics utilitzats en softwares matemàtics són estàndards: ( +,-,x,^). L’últim operador (^) significa “elevat a”, per exemple 2^2=4.
Llavors si volem escriure x^2+y^2=r^2posarem­ en el teu codi x^2+y^2=r^2;

x^2+y^2=r^2

*Nota: si passeu el cursor sobre la fórmula veureu tot el codi complert necessari

Pel que fa a les fraccions, si volem escriure una fracció escriurem  (\frac{numerador}{denominador} )

Per exemple si volem dir (a/b=1) escriurem la fracció com \frac{a}{b}
(\frac{a}{b})=1           (\frac{a}{b})=1

Noteu que el parèntesis no s’ajusta per ajustar-lo bé escriurem \left i \right abans del parèntesis.
\left(\frac{a}{b} \right)=1       \left(\frac{a}{b} \right)=1

Per introduir subíndex a les variables és tan fàcil com escriure el guió baix seguit d’una clau  amb el subíndex  que volem de la forma  variable_{subíndex}.
Per exemple x_{1}+x_{2}=0
x_{1}+x_{2}=0
Podríem combinar el que hem dit abans x_{1}^2+x_{2}^2=r_{12}^2
x_{1}^2+x_{2}^2=r_{12}^2
O per exemple \frac{x_{1}^2+x_{2}^2}{y_{1}^2}=r_{12}^2
\frac{x_{1}^2+x_{2}^2}{y_{1}^2}=r_{12}^2

Per introduir lletres de l’alfabet grec utilitzarem el símbol de la comanda \  seguida de la lletra de l’alfabet grec amb minúscules en anglès.
\alpha^2=2        \alpha^2=2

\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \varepsilon
\zeta \eta \theta \vartheta \iota \kappa
\lambda \mu \nu \xi \pi \varpi
\rho \varrho \sigma \tau \upsilon \phi
\varphi \chi \psi \omega

Les lletres de l’alfabet grec en majúscula s’escriuran dins el codi d’aquesta manera:

\Gamma \Delta \Theta \Lambda \Xi \Pi
\Sigma \Upsilon \Phi \Psi \Omega

Els radicals s’escriuen amb el codi \sqrt[exponent del radical] {numero dins l’arrel} . Si suprimim la clau exponent del radical ens donarà per defecte arrel quadrada.
\sqrt{x}               \sqrt{x}
\sqrt[9]{x}           \sqrt[9]{x}

Altes símbols com sumatoris, productoris , integrals i integrals tancades.

\sum     \sum
\int        \int
\oint      \oint
\prod     \prod

Podem cambiar el tamany de la nostra fórmula afegint el paràmetre &s=X just al final del codi. X és el paràmatre de grandària (per defecte 0).
Si volem fer la fòrmula més petita disposarem de quatre mides (-4,-3,-2,-1)
\rho          \rho&s=-4
\rho          \rho&s=-3
\rho          \rho&s=-2
\rho          \rho&s=-1

Si volem fer la fórmula més gran X pot prendre els següents valors  (1,2,3,4)
\rho            \rho&s=4
\rho            \rho&s=3
\rho            \rho&s=2
\rho            \rho&s=1

He intentat fer un resum del que es pot fer amb LATEX. No obstant, el codi és molt extens. Per aprendre’n més/referències:

http://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/LaTeX:Symbols
http://elclubdelautodidacta.es/wp/2012/04/latex-capitulo-24-subindices-y-superindices/
http://en.support.wordpress.com/latex/

José Claret

jclaret.wordpress.com

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: