El programa de seguiment de les papallones d’Israel (Entomologia mediterrània, 24/2020)

Els programes de seguiment de papallones (“Butterfly Monitoring Schemes”, BMS) ens ofereixen dades de gran vàlua ecològica. El primer BMS, creat a Gran Bretanya, es proposà recopilar dades precises sobre l’abundància de papallons a partir de la repetició setmana de censos visuals al llarg de transsectes fixos. A Catalunya tenim el CBMS, establert el 1994, i encara en el 2018 es crea un uBMS específic per a la ciutat de Barcelona. Els BMS, com a projecte col·laboratiu basat en el voluntariat, és una expressió de la implicació ciutadana en la conservació de papallones. Amb una metodologia rigorosa, hom pot establir de manera quantitativa tendències en aquesta abundància al llarg dels anys. En les zones temperades, el treball dels BMS es concentra en uns mesos, però com més ens acostem al tròpic, de papallones hi ha tot l’any. És el que passa amb el BMS d’Israel (BMS-IL), establert el 2009. En un article a la revista Ecological Applications (editada per l’Ecological Society of America), encapçalat per Orr Comay s’examina l’aplicació del model additiu generalitzat regional (GAM regional) al BMS-IL.

Fotografia de Gideon Pisanty d’un exemplar de “Carcharodus alceae alceae” a Sharon (2008)

L’Observatori de Papallones d’Israel

Orr Comay és investigador de l’Escola de Zoologia i del Museu Steinhardt d’Història Natural de la Universitat de Tel Aviv, així com del Centre Alemany per la Recerca Integrativa en Biodiversitat (iDiv) i del Centre Helmholtz de Recerca Ambiental, tots dos amb seu a Leipzig.

Oz Ben Yehuda treballa al Col·legi Acadèmic Achva, d’Arugot.

Dubi Benyamini (*1941) és fundador i president de Societat Israeliana de Lepidopteròlegs, amb seu a Bet Arye.

Racheli Schwartz-Tzachor és investigadora en ecologia funcional, a Ramat Hanadiv.

Israel Pe’er, des de Glue-CAD, ha desenvolupat el portal i la base de dades de BMS-IL des d’abril del 2009, esdevenint-ne el principal coordinador.

Tal Melochna és membre de la Societat Israeliana de Lepidopterologia.

Guy Pe’er és membre de l’iDiv, de l’UFZ i de la Universitat de Leipzig.

Fou a iniciativa de la Societat Israeliana de Lepidopteròlegs que s’establí el BMS-IL en el 2009. El BMS-IL és encapçalat per Guy Pe’er, Racheli Schwarz-Zachor i Dubi Benyamini, però el gros de la feina es basa en una xarxa de voluntaris, que són els qui realitzen les observacions sistemàtiques en transsectes de tot Israel, i aporten també observacions esporàdiques o dirigides específicament a espècies rares.

El BMS originari fou creat a Gran Bretanya. La particularitat d’Israel és que de papallones s’hi troben tot l’any. En poc més de 20.000 km2 hi ha una considerable diversitat, que va des de zones hiper-àrides fins a zones més fredes, passant per tots els matisos del clima mediterrani. El BMS d’Israel té, en aquest sentit, quelcom comú amb els BMS de països tropicals o àrids, que és el fet d’haver abastar les 52 setmanes de l’any.

El Model Additiu Generalitzat Regional

Els BMS de zones temperades fan servir el Model Additiu Generalitzat Regional (“Regional GAM”, en l’acrònim anglès) per traduir les dades de visites repetides durant l’estació de vol de cada espècie de papallona en resultats sobre la fenologia i l’abundància de cada espècie de papallona. Les papallones, a banda del seu interès intrínsec, són de gran utilitat com a bioindicadors de la salut dels ecosistemes i del canvi climàtic.

En aquest treball, Comay et al. han comprovat l’aplicabilitat del GAM Regional per a espècies amb una estacionalitat de vol complexa, és a dir que al llarg de l’any passen per més d’una estació de vol. Bona part de les espècies de papallones temperades són univoltines, és a dir que només veiem volar papallones (és a dir la forma adulta i reproductiva de l’espècie) durant una breu temporada. En el cas de les espècie multivoltines, la metamorfosi de les erugues en papallones s’esdevé en més d’una ocasió al llarg de l’any. Comay et al. comparen l’abundància i els índexs estimats a través del GAM Regional utilitzant totes les dades del BMS-IL o bé únicament subconjunts rarificats de dades. Del GAM Regional deriven estimacions de les temporades de vol, i Comay et al. n’analitzen la plausibilitat biològica. Determinar les temporades de vol de cada espècie ajuda a focalitzar els esforços dels voluntaris, però per això cal que aquestes determinacions siguin fiables.

Guies d’anàlisi de dades BMS per a papallones d’activitat llarga o fenologia complexa

Comay et al. troben que la fiabilitat del GAM Regional augmenta amb el nombre d’observacions. De tota manera, el GAM Regional tendeix a oferir models biològicament més plausibles per a les espècies de papallones amb fenologia simple, és a dir les papallones univoltines (les que tenen un únic pic d’activitat al llarg de l’any, tot sovint a la primavera). Els models poc fiables produeixen estimacions d’abundància menys precises que els models biològicament plausibles (amb un rang interquartílic de 90-153%). Els models basats amb dades rarificades s’aparten dels models basats en dades completes en l’estimació del pic d’activitat (amb un rang interquartílic de 0-22,5 dies).

Comay et al. alerten de la dificultat d’aplicar el GAM Regional en espècies rares de papallones o en espècies multivoltines. Per a les espècies de papallones que són actives tot l’any, la dificultat consisteix en determinar l’inici de l’any (que idealment hauria de coincidir amb el moment de menys activitat, que tot sovint és l’hivern).

De tota manera, tenint en compte aquestes fonts d’error, Comay et al. proposen uns ajustament al GAM Regional per poder aplicar-lo a espècies de papallones que són actives tot l’any. D’aquesta manera, el GAM Regional es podria fer servir per a BMS de climes tropicals.

Lligams:

Analysis of monitoring data where butterflies fly year-round. Orr Comay, Oz Ben Yehuda, Dubi Benyamini, Racheli Schwarz-Tzachor, Israel Pe’er, Tal Melochna, Guy Pe’er. Ecol. Appl. (2020).

The national Butterfly Monitoring Scheme in Israel (BMS-IL).

Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: