Arxiu del Bloc

Evolució geomorfològica de la Barranca de los Pinos (Orejana, Segovia) (Geomorfologia mediterrània, 12/2017)

Les terres ermes (badlands) i els escorrancs o aragalls són àrees sotmeses a una forta erosió i que, en conseqüència, tenen una ràpida evolució geomorfològica. Un grup d’investigadors encapçalats per J. A. Ballesteros Cánovas, de l’Institut de Ciències Ambientals de

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Temperatura ambiental i mida corporal dels peixos de la Mediterrània (Ecologia mediterrània, 11/2017)

En termes generals, en espècies poiquilotèrmiques o ectotèrmiques, en les quals la temperatura corporal varia segons la temperatura ambiental, hi ha una relació inversa entre aquesta temperatura ambiental i la mida corporal. Així, dins d’una mateixa espècie i amb totes

Arxivat a Ciència i Tecnologia

La presència de peròxid d’hidrogen més enllà de la zona fòtica (Oceanoquímica mediterrània, 10/2017)

La presència de peròxid d’hidrogen (H2O2) en els oceans s’explica per processos fotoquímics. Tot i amb tot, en les aigües abissals, per sota de zona a on arriba la llum solar, les concentracions de H2O2 persisteixen, assolint valors de l’ordre

Arxivat a Ciència i Tecnologia

La temperatura ambiental i la fenologia de poblacions ibèriques de “Arabidopsis thaliana” (Fitofisiologia mediterrània, 9/2017)

Arabidopsis thaliana és tan sols una més, i no pas de les més abundants, entre les herbes crucíferes o brassicàcies que podem trobar entre la flora ruderal. Són més habituals les ravenisses blanques Diplotaxis erucoides i Raphanus raphanistrum, o la

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Els híbrids de perovskita i nanotubs de carboni per a la construcció de fototransistors ambipolars d’alta detectivitat (Fotònica mediterrània, 8/2017)

La consecució de nous materials és una peça clau si hom vol millorar les prestacions de l’energia fotovoltaica. En general, aquests materials també tindrien aplicacions en altres àmbits de l’optoelectrònica. El procés de construcció de cèl·lules fotovoltaiques de cristalls de

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Un mètode d’extracció d’ARN d’alta qualitat per a larves pluteus de garota (Genètica mediterrània, 7/2017)

Paracentrotus lividus és l’espècie de garota o eriçó de mar de consum més habitual a Catalunya. És una espècie de distribució atlanto-mediterrània, que habita en fondàries no superiors a 20 metres, bé damunt de les roques o en praderies de

Arxivat a Ciència i Tecnologia

La selecció natural sobre dos gens del sistema de fosforilació oxidativa de poblacions tunisianes de la llebre del Cap (Biologia evolutiva mediterrània, 6/2017)

La llebre del Cap (Lepus capensis L., 1758), també coneguda com a llebre bruna o llebre del desert, viu en un ampli rang d’hàbitats a Àfrica i al sud-oest asiàtic. Potser això explica la considerable diversitat fenotípica d’aquesta espècie, de

Arxivat a Ciència i Tecnologia

L’avaluació de la qualitat de l’aigua del riu Aksu (Hidrologia mediterrània, 5/2017)

Mitjançant la combinació de variables físiques (canvi de temperatura, terbolesa, sòlids totals), químiques (oxigen dissolt, pH, fosfat total, nitrats) i biològiques (coliformes fecals, demanda bioquímica d’oxigen) s’ha definit l’índex de qualitat de l’aigua (WQI, en l’acrònim anglès). Molts factors ambientals

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Quatre fases en la degradació de detritus llenyosos en els fons abissals (Ecologia mediterrània, 4/2017)

La matèria orgànica que s’enfonsa en els oceans, integrada per restes d’algues, fusta, carcasses de grans animals, etc., és recircularitzada per organismes descomponedors. Aquests recursos són la base de comunitats bentòniques notablement diverses i altament productives, que contrasten amb la

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Fluxos genètics sud-saharians en zones del genoma associades a risc cardiovascular (Genètica mediterrània, 3/2017)

Els avenços en la notació del genoma humà tenen nombroses aplicacions. La identificació d’associacions entre polimorfismes genètics i malaltia n’és una. Una altra es troba en la capacitat de reconstruir la història demogràfica humana, les migracions del passat. Si la

Arxivat a Ciència i Tecnologia