Arxiu del Blog

L’avaluació del risc de la pesca en la conservació de peixos cartilaginosos (Ecologia mediterrània, 12/2023)

La pesca és considerada una de les principals amenaces per a les poblacions de peixos cartilaginosos. Umberto Scacco, de l’Institut Italià de Protecció i Recerca Ambiental (ISPRA), ha elaborat, juntament amb Simone Di Crescenzo (del Departament de Ciències de la

Arxivat a Ciència i Tecnologia

El paisatge sonor al nord de la Mar Adriàtica (Ecologia mediterrània, 11/2023)

Antonio Petrizzo és investigador de l’Institut de Ciències Marines de Venècia (ISMAR), centre adscrit al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), amb seu al sestièr de Casteło. És l’autor primer i corresponsal d’un article publicat ahir a la revista Scientific Data

Arxivat a Ciència i Tecnologia

El genoma de la favera (Genòmica mediterrània, 10/2023)

Donal Martin O’Sullivan (de la School of Agriculture, Policy and Development de la University of Reading), Alan H. Schulman (de l’Institut de Recursos Natural de Finlàndia) i Stig Uggerhøj Andersen (del Departament de Biologia Molecular i Genètica de la Universitat

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Els caçadors-recol·lectors europeus del Paleolític Superior (Paleogenòmica mediterrània, 09/2023)

A mesura que hom disposà d’un major nombre d’evidències arqueològiques s’assentà la divisió tripartida de la “prehistòria” en una Edat de Pedra, una Edat de Bronze i una Edat de Ferro. L’Edat de Pedra fou eventualment dividida entre una Era

Arxivat a Ciència i Tecnologia

El virus de l’herpes símplex 2 a l’Orient Mitjà i al Nord d’Àfrica (Epidemiologia mediterrània 08/2023)

L’alfherpesvirus humà 2 (HHV-2) o virus de l’herpes símplex 2 (HSV-2) apareix sovint com un virus de transmissió sexual que pot donar lloc a herpes genitals, alhora que tendeix a residir en els ganglis sacrals del sistema nerviós simpàtic. Laith

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Balanç energètic i resistència aerodinàmica de les fulles de pi blanc (Ecologia mediterrània, 07/2023)

En fisiologia vegetal el balanç energètic foliar juga un paper fonamental en el manteniment d’una temperatura òptima de la fulla. En el cas d’espècies mediterrànies com el pi blanc (Pinus halepensis) hi ha una tendència a suprimir el refredament per

Arxivat a Ciència i Tecnologia

La detecció de pertorbacions antropogèniques en praderies de posidònia (Ecologia mediterrània, 06/2023)

L’altina o posidònia, coneguda com a alga de vidriers, és una espècie icònica dels fons submergits de la Mar Mediterrània, de la qual hem parlat en diverses ocasions (42/2019, 44/2021, 49/2021). Part d’aquest caràcter icònic és el fet que les

Arxivat a Ciència i Tecnologia

La dieta MIND estudiada en 339 persones amb obesitat (Nutrició mediterrània, 05/2023)

Ara fa un any parlàvem de com l’Estudi Rotterdam avaluava la dieta “MIND” en relació a la protecció cognitiva que podria conferir. L’acrònim MIND fa referència a una intervenció nutricional en la línia d’una dieta mediterrània i antihipertensiva (DASH) encaminada

Arxivat a Ciència i Tecnologia

La dispersió de l’ibis negre entre l’Àfrica del Nord i l’Europa del Sud (Ornitologia mediterrània, 04/2023)

Boudjéma Samraoui treballa al Laboratoire de Conservation des Zones Humides de la Université 8 Mai 1945 de Guelma i al Departament de Biologia de la Universitat Badji Mokhtar d’Annaba. La setmana passada apareixia a la revista Ecology and Evolution un

Arxivat a Ciència i Tecnologia

L’impacte del canvi climàtic en la població de granota roja del Montseny (Herpetologia mediterrània, 03/2023)

La granota roja (Rana temporaria) troba en el Massís del Montseny el límit meridional de la seva àrea de distribució. Dit d’una altra manera, el Montseny és el territori més al sud on viuen en clima mediterrani poblacions occidentals d’aquesta

Arxivat a Ciència i Tecnologia