Diferents nivells d’ingesta de carn no modifiquen la percepció de benestar en adoptar una dieta mediterrània (Nutrició mediterrània, 49/2018)

La reducció de la ingesta de carn vermella és recomanat habitualment a persones amb sobrepès o obesitat i, de manera general, a la població amb dietes “occidentalitzades”. Així doncs, el trànsit a una “dieta mediterrània” inclou una reducció d’aquesta ingesta. Ara bé, dins de la carn vermella hauríem de distingir entre carns més o menys magres i, dins dels productes càrnics, entre carns poc o gens processades i carns més processades. Com que reduir la ingesta de carn vermella no sempre és fàcil i pot conduir a l’abandonament del patró alimentari proposat, la recomanació de vegades se centra particularment en limitar el consum a carns magres no-processades. El grup de recerca de Wayne Campbell, de la Purdue University, de West Lafayette (Indiana), pensa que l’adopció d’un patró alimentari mediterrani produeix un impacte en els índexs de benestar personal autopercebut que seria independent del nivell d’ingesta de carn vermella. Per això el mes d’octubre del 2015 registraren un assaig clínic titulat “L’estudi de la dieta mediterrània amb carn magra”. En un article publicat aquesta setmana al Journal of Nutrition exposen una part dels resultats d’aquest assaig clínic. La dieta mediterrània, tant amb un nivell americà de consum de carn (500 grams setmanals) com amb un nivell mediterrània (200 grams setmanals), no modificaven en 4-5 setmanes la percepció de salut física i mental. En canvi la dieta mediterrània sí millora en aquest termini la vitalitat i redueix la fatiga, per bé que ho fa tant amb un consum habitual de carn com un consum reduït.

La carn vermella ho és pel seu contingut de mioglobina, com el roast beef de la imatge. En termes estrictes, es considera carn vermella tota la procedent de mamífers, i una part de les carns d’aviram (ànec, oca). El pit de pollastre es considera carn blanca. La carn vermella pot diferir en contingut de greix, i pel seu processament i preparació abans d’arribar a taula

L’assaig clínic NCT02573129

Lauren E. O’Connor, Sarah L. Biberstine i Wayne Campbell treballen al Department of Nutrition Science de la Purdue University.

A. J. Schwichtenberg és investigador als Human Development and Family Studies de la Purdue University.

Douglas Paddon-Jones és professor de vellesa i salut al Department of Nutrition and Metabolism del University of Texas Medical Branch, a Galveston.

Campbell registrà el 28 de maig del 2015 un assaig clínic titulat “Efectes d’incorporar carn vermella en un patró dietari d’estil mediterrani en el benestar cardiometabòlic i emocional”. L’assaig tenia la Purdue University com a sponsor i com a col·laboradors dos programes càrnics, el National Pork Board i la National Cattlemen’s Beef Association. Aquestes dues plataformes càrniques fornien, respectivament, producte porcí i boví magre i poc o gens processat.

La durada de l’estudi per a cada participant seria de 18 setmanes. Després d’un període basal de dues setmanes per valorar el benestar cardiometabòlic i emocional de cadascun i la dieta habitual, els subjectes consumirien durant 5 setmanes una dieta mediterrània de manteniment de pes. Aleatòriament serien assignats a dos tipus de dieta mediterrània: 1) una control amb un consum restringit de carn (200 grams setmanals); 2) una rica en carn vermella magra i poc processada (500 grams setmanals). Seguiria després un període de descans de 4 setmanes, i seguidament un segon període basal de 2 setmanes. Després d’això cada participant seguiria de nou la dieta mediterrània, però assignat al grup altern.

L’estudi era obert a persones entre 30 i 69 anys, que tinguessin un índex de massa corporal entre 25 i 37 kg/m2 però que no pesessin més de 300 lliures (=136 kg) ni haguessin modificat el pes en més de 10 lliures en els darrers tres mesos. Els participants havien de tindre nivells normals de colesterol total (<240 mg/dL), de LDL (<160 mg/dL), de triglicèrids (<400 mg/dL) i de glucèmia (<110 mg/dL en dejú). També havien d’ésser normotensos (pressió sistòlica inferior a 160 mmHg i diastòlica inferior a 100 mmHg). Els demanaven també que haguessin mantingut el règim d’activitat física en els tres mesos previs, i que en tot cas no fessin més de 3 hores setmanal d’exercici moderat o d’alta intensitat. Com a criteris d’exclusió es fixaven la diabetis i el tabaquisme.

En total, foren enrolades en aquest estudi 41 persones, 28 dones i 13 homes.

Abans de començar cada dieta de 5 setmanes i després d’acabar-la, es prenien mesures cardiometabòliques i de benestar personal. La pressió sanguínia era mesurada clínicament i per monitorització de 24 hores. El perfil lipídic incloïa fonamentalment la colesterolèmia.

Per a les mesures de benestar es tenien presents:
– la qualitat del son, estimada per actigrafia. L’actígraf té la forma d’un rellotge de polsera, i es col·loca en el canell del braç oposat al dominant (l’esquerre per als dretans; el dretà per als esquerrans), i registra moviments.
– qüestionaris del Pittsburgh Sleep Quality Index.
– qüestionaris de son del SF-36v2 Health Survey.
– benestar emocional, avaluat amb qüestionaris de qualitat de vida

El gener del 2018 es donà per completat l’estudi. En un article a la revista American Journal of Clinical Nutrition, del mes de juliol, Lauren E. O’Connor, Douglas Paddon-Jones, Amy J. Wright i Wayne W. Campbell exposaven els resultats cardiometabòlics d’aquest assaig clínic. En general, la dieta mediterrània reduïa els nivells de colesterol, però era la dieta mediterrània rica en carn vermella la que ho feia en major mesura; també era la dieta mediterrània rica en carn vermella la deia disminuir les LDL. Amb independència del contingut de carn, la dieta mediterrània millorava la pressió sanguínia durant la vigília. Així doncs, la dieta mediterrània, fins i tot sense implicar una reducció del consum de carn, millorava múltiples factors de risc cardiometabòlics.

El benestar personal a curt termini després d’adoptar una dieta mediterrània, amb més o menys ingesta de carn

Si en aquest assaig clínic l’objectiu principal eren les dades cardiometabòliques (pressió arterial i perfil lipídic), els objectius secundaries tenien a veure amb el benestar personal, és a dir en la percepció de la pròpia qualitat de vida i en el patró de la son.

Els 41 participants de l’estudi tenen o bé sobrepès o bé obesitat, amb un índex de massa corporal mitjana de 30,5. Els 41 participants tenien edats entre 30 i 69 anys en el moment de l’estudi, amb una mitjana de 46 anys.

Com s’ha dit, l’assaig es perllongada per a cada participant durant 18 setmanes en el següent esquema:
– 2 setmanes basals.
– 5 setmanes alimentant-se de la cistella fornida pels investigadors. Aleatòriament podria tractar-se d’una dieta mediterrània rica en carn vermella (500 grams setmanals de carn magra poc o gens processada) o d’una dieta mediterrània baixa en carn vermella (200 grans setmanals de carn magra no-processada).
– 4 setmanes d’autoalimentació que fan de període de “rentat”.
– 5 setmanes alimentant-se de la cistella fornida pels organitzadors de l’assaig, però seguint la dieta alterna. És a dir que els que primer havien rebut la dieta mediterrània rica en carn passaven a la lleugera en carn, i a l’inrevés. Aquest model d’encreuament fa que tot subjecte sigui control d’ell mateix.
– 2 setmanes finals.

Cada participant havia d’omplir el qüestionari de 36 preguntes Optum™ SF-36v2® Health Survey en el període basal i en els períodes directament posteriors a les dues intervencions alimentàries. A més cada dia, havien d’omplir un qüestionari d’estat d’ànim, el POMS, i un de percepció del son (Índex de Qualitat de la Son de Pittsburgh). Al mateix temps, mitjançant un actígraf se’n seguia el patró de vigília:son durant el període experimental.

Les dades eren analitzades amb una ANOVA de doble repetició (per raó de les dues dietes experimentals seguides) i ajustada a edat, sexe i massa corporal per a cada punt temporal.

En termes generals, cap dels dos períodes de patró alimentari mediterrània canviava aspectes de salut física, de salut mental, d’estat d’ànim, de percepció de la son o de patrons de son. El test SF-36v2, no obstant, sí detectava canvis en dos subdominis:
– una millora en les limitacions degudes a la salut física.
– una major vitalitat.

El test POMS mesura el comportant en sis dimensions: 1) tensió-ansietat; 2) ira-hostilitat; 3) vigor-activitat; 4) fatiga-inèrcia; 5) depressió-abandonament; 6) confusió-estranyament. Durant la dieta mediterrània es registrava una disminució en l’autoavaluació de la fatiga, si bé les altres dimensions romanien intactes.

Aquests diferències en vitalitat i en menor fatiga s’observaven tant en la dieta mediterrània rica en carn vermella com en la baixa en carn vermella.

O’Connor et al. conclouen que la dieta mediterrània, deixant de banda els nivell de consum de carn vermella magra i no-processada, pot no constituir una estratègia efectiva a curt termini per millorar els índexs de benestar personal en adults que tenen sobrepès o obesitat. D’aquesta manera, la millora cardiometabòlica ja registrada en cinc setmanes no s’acompanya d’una percepció generalitzada de millora de benestar.

Lligams:

Adopting a Mediterranean-Style Eating Pattern with Different Amounts of Lean Unprocessed Red Meat Does Not Influence Short-Term Subjective Personal Well-Being in Adults with Overweight or Obesity. Lauren E. O’Connor, Sarah L. Biberstine, Douglas Paddon-Jones, A. J. Schwichtenberg, Wayne W. Campbell. J. Nutr. 148: 1917-1923 (2018).

The Lean Meats Mediterranean Diet Study. NCT02573129. ClinicalTrials.gov.

 

Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: