Arxiu del Blog

Patrons de variació genètica en poblacions sardes de llissa llobarrera (Ictiogenètica mediterrània, 05/2021)

Ja fa uns quants anys que la producció mundial de llissa llobarrera en aqüicultura supera en tonatge les captures pesqueres (Mugil cephalus). Paral·lelament ha crescut el valor comercial tant de la carn com de la fresa d’aquesta espècie. El grup

Arxivat a Ciència i Tecnologia

L’ambient local com a determinant en la diversitat taxonòmica i funcional de formigues (Ecologia mediterrània, 04/2021)

La beta-diversitat (β-diversitat) es defineix com la diferència en la composició d’espècies entre diferents comunitats situades al llarg de gradients climàtics. Dins de la β-diversitat hom distingiria un component de canvis qualitatius (és a dir de substitució d’espècies d’una comunitat

Arxivat a Ciència i Tecnologia

La restricció calòrica en la malaltia no-alcohòlica de fetge gras (Nutrició mediterrània, 03/2021)

L’esteatosi o malaltia de fetge gras pot deure’s a un consum excessiu d’alcohol (més de 20 grams diaris), però també pot ésser desencadenada per infeccions o per l’exposició a altres substàncies tòxiques. No obstant, la forma més prevalent no s’associa

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Plantar abans d’abril com a recomanació contra el virus del nanisme rugós del panís (Fitopatologia mediterrània, 02/2021)

El virus del nanisme rugós del panís (MRDV en l’acrònim anglès) és un dels agents infeccions que limita la producció d’aquesta collita a l’àrea mediterrània. Per tal de conèixer les interaccions entre l’agroecosistema i la relació virus-vector-hoste, un grup d’investigadors

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Valoració del risc ambiental de l’ús de pintures anti-incrustació en embarcacions d’esbarjo (Ecologia mediterrània, 01/2021)

Hom anomena bioincrustació a l’acumulació de microorganismes, plantes, algues i petits animals damunt de superfícies exposades al medi aquàtic. Per a les embarcacions, la bioincrustació comporta un augment del volum i la fricció hidrodinàmics, per no parlar dels danys estructurals

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Factors climàtics compostos de la difusió de ‘Verticillium dahliae’ en oliverars de Granada (Micologia mediterrània, 53/2020)

El fong Verticillium dahliae constitueix una de les principals amenaces per als cultius d’olivera. La verticil·liosi de l’olivera pot produir greus danys en els arbres, particularment els joves, s’expandeix fàcilment, i és molt difícil de combatre-la. Les mesures de prevenció

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Patrons alimentaris i funció cognitiva a la Lothian Birth Control 1936 (Nutrició mediterrània, 52/2020)

Al llarg d’aquesta sèrie hem vist com la “dieta mediterrània” o “patró alimentari mediterrani” es defineix sovint a través de qüestionaris de freqüència alimentària. Això permet estendre el concepte a àrees no-mediterrànies. Si a la Conca Mediterrània, hom contrasta sovint

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Autoritat parental i alimentació saludable (Nutrició mediterrània, 51/2020)

Joyce Hayek fa recerca al Departament de Promoció de Salut de l’Escola de Salut Pública i Assistència Primària (CAPHRI) de la Facultat de Salut, Medicina i Ciències de la Vida de la Maastricht UMC, i al Departament de Biologia, Nutrició

Arxivat a Ciència i Tecnologia

La pèrdua de biodiversitat a Catalunya en els darrers 20 anys (Conservacionisme mediterrani, 50/2020)

El passat dimecres dia 9, es presentava al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat l’Informe sobre l’Estat de la Natura de Catalunya 2020. Després de la presentació de Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural,

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Variació fenotípica de l’endemisme alpí ‘Lilium pomponium’ dins del seu rang geogràfic (Ecologia mediterrània, 49/2020)

En la determinació del rang geogràfic d’una espècie, hom assum que hi són determinants factors ecològics, i que el rang geogràfic s’acaba allà on l’espècie topa amb el marge ecològic que li és propi. En les zones marginals, la duresa

Arxivat a Ciència i Tecnologia