Arxiu del Blog

Al respecte de l’ús de la selecció genètica per a la millora de l’espècie

Bertrand Russell diu amb molta raó [….] que no serà l’home de ciència qui farà la selecció, sinó un dependent dels governants, els quals es guiaran per principis que no seran els de millorament de la raça. A la casta

Tagged with: , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia