Arxiu del Blog

L’interruptor protector contra sobretensions

Des de fa uns anys els nous quadres elèctrics que s’instal·len als habitatges incorporen un nou interruptor, l’interruptor PCS (Protector Contra Sobretensions), la funció del qual és evitar que una eventual sobretensió pugui produir danys als aparells elèctrics connectats i/o

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Entenent el quadre elèctric del nostre habitatge

Al quadre elèctric del nostre habitatge hi tenim diferents tipus d’interruptors: l’interruptor de control de potència (ICP), l’interruptor diferencial i els interruptors magnetotèrmics. Quina funció fa cadascun d’ells? Què significa que ens salti un magnetotèrmic? I que ens salti el

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia