Arxiu del Blog

L’interruptor crepuscular

L’interruptor crepuscular encén automàticament el llum quan la llum ambient baixa per sota d’un determinat nivell, en fer-se fosc, i l’apaga en tornar-se a fer de dia. Entre les seves aplicacions més habituals està l’encesa i apagada de l’enllumenat públic,

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

L’interruptor protector contra sobretensions

Des de fa uns anys els nous quadres elèctrics que s’instal·len als habitatges incorporen un nou interruptor, l’interruptor PCS (Protector Contra Sobretensions), la funció del qual és evitar que una eventual sobretensió pugui produir danys als aparells elèctrics connectats i/o

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Ara pots modificar la potència contractada en trams de 0,1 kW !

Abans era necessari saltar en trams prefixats més grans: de 3’45kW, 4’6kW, 5’75kW. Ara podem modificar la potència contractada en trams de 0,1kW! El Decret llei 15/2018 possibilita contractar potències en trams de 0,1 kW per ajustar millor la potència

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Comptadors digitals i limitació de potència

De manera gradual les companyies elèctriques han anat substituint els comptadors de la llum analògics per models digitals com el de la imatge següent: Aquests comptadors digitals incorporen al seu interior un interruptor electrònic de limitació de potència, de manera

Tagged with: ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Transformadors i transport de l’energia elèctrica

Us heu preguntat mai per què el transport de l’energia elèctrica a grans distàncies es fa a altes tensions de milers de volts, amb tots els riscos que això comporta? La potència elèctrica, és a dir, l’energia (o capacitat d’efectuar

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Corrent elèctric i inductància

Imaginem-nos que tenim un fil conductor de coure que forma part del circuit elèctric d’una llanterna i que, quan aquesta està encesa, transporta el corrent des del terminal negatiu de la pila a la bombeta. Per aquest fil està passant

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Els nous comptadors de la llum digitals

De manera gradual les companyies elèctriques estan substituint els comptadors de la llum analògics per models digitals. Aquests nous comptadors incorporen dues novetats importants: 1) Envien les dades de consum directament a la companyia utilitzant per a aquesta transferència  els

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Electro L, “La electricidad al alcance de los niños”

Electro L va ser un joc educatiu dels anys 70, que es publicitava amb l’eslògan “La electricidad al alcance de los niños” i que estic convençut que va ajudar a fer créixer l’afició per l’electricitat entre els infants de l’època. Incorporava

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Què és el factor de potència

Degut a la presència a una instal·lació elèctrica d’aparells amb càrregues fortament inductives, com motors o reactàncies, es provoca un desfasament entre l’ona sinusoïdal corresponent a la tensió subministrada i l’ona sinusoïdal corresponent a la intensitat del corrent absorbit per

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Què és i per a què serveix un SAI

Un SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda), en anglès UPS (Uninterruptible Power Supply), és un aparell la funció del qual és protegir un o més equips electrònics en cas de tall del subministrament elèctric, mantenint-los alimentats correctament durant el temps que duri

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia