Arxiu del Blog

Els nous comptadors de la llum digitals

De manera gradual les companyies elèctriques estan substituint els comptadors de la llum analògics per models digitals. Aquests nous comptadors incorporen dues novetats importants: 1) Envien les dades de consum directament a la companyia utilitzant per a aquesta transferència  els

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Electro L, “La electricidad al alcance de los niños”

Electro L va ser un joc educatiu dels anys 70, que es publicitava amb l’eslògan “La electricidad al alcance de los niños” i que estic convençut que va ajudar a fer créixer l’afició per l’electricitat entre els infants de l’època. Incorporava

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia, Cultura i Societat

Què és el factor de potència

Degut a la presència a una instal·lació elèctrica d’aparells amb càrregues fortament inductives, com motors o reactàncies, es provoca un desfasament entre l’ona sinusoïdal corresponent a la tensió subministrada i l’ona sinusoïdal corresponent a la intensitat del corrent absorbit per

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Què és i per a què serveix un SAI

Un SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda), en anglès UPS (Uninterruptible Power Supply), és un aparell la funció del qual és protegir un o més equips electrònics en cas de tall del subministrament elèctric, mantenint-los alimentats correctament durant el temps que duri

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

50 Hz ?

Des que es va normalitzar la generació i distribució d’electricitat a la primera meitat del segle XX L’energia elèctrica es va deixar de subministrar en corrent continu per començar a fer-ho en corrent altern (ja que es podia elevar la

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El per què de les torres d’alta tensió

Us heu preguntat mai per què transportar el corrent elèctric des de la central elèctrica als centres de consum mitjançant torres d’alta tensió, amb tensions de milers de volts, amb tots els riscos que això comporta? La potència elèctrica, és

Tagged with: , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

220V? No ben bé!

Realment, a l’endoll de la paret hi ha 220 V (Volts) de tensió? En realitat no. A l’actualitat, si mesuréssim amb un multímetre la tensió que hi ha a l’endoll de casa nostra, el més probable és que apareguin en

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Inductància i inèrcia

Quan, per un conductor, hi circula un corrent elèctric, al voltant del mateix es crea un camp magnètic, més o menys intens, en funció de la intensitat del corrent en qüestió. Si es produeixen variacions en la intensitat del corrent

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Què és la intensitat del corrent elèctric

Imaginem-nos que tenim un fil conductor de coure que forma part del circuit elèctric d’una llanterna i que, quan aquesta està encesa, transporta el corrent des del terminal negatiu de la pila a la bombeta. Per aquest fil està passant

Tagged with: , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia