Defensa que feia Averrois (segle XII) de la igualtat de la dona

"Averroes - Córdoba", de Manolo BlancoEl metge i filòsof Ibn Rusd, o Averrois (nascut a Còrdova el 1126) en la seva Exposició de la República de Plató deia al respecte de la dona:

«Sabem que la dona, en tant que és semblant a l’home, ha de participar necessàriament del fi darrer de l’home, encara que existeixin diferències en més o en menys [ … ]. Si la naturalesa de l’home i la de la dona és la mateixa i tota constitució que és d’un mateix tipus ha de dirigir-se a una activitat social concreta, és evident que en aquesta societat [model] la dona ha de realitzar les mateixes tasques que l’home. [ … ] Quan algunes dones han estat molt ben educades i posseeixen disposicions excel·lents, no ha estat impossible que arribessin a ser filòsofs i governants. [ … ] Tanmateix, a la nostra societat es desconeixen les habilitats de les dones, perquè només són utilitzades per a la procreació i se les destina per tant a servir els marits i a tenir cura de la procreació, l’educació i la criança.»

Font: fragments publicats al número 101 d’octubre de 1986 del Correu de la Unesco.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia.

Tagged with: , , ,
Arxivat a Altres
%d bloggers like this: