Cercles de millora

‘Primer, concentra’t en saber quin és el teu objectiu.
Després, concentra’t en assolir-lo!’
Michael Friedsman

Sempre és un bon moment per avaluar com ens va a la vida i proposar-nos què volem millorar, què ens fa goig assolir; millores en el benestar personal o en la nostra salut, en les nostres habilitats i competències, etc.

Per fer-nos fàcil l’assoliment del què ens proposéssim, podem utilitzar el que algunes empreses han implantat, ‘els Cercles de Control de Qualitat‘. Kaoru Ishikawa va ser pioner en implantar-los i, des de llavors, han representat un element fonamental en les empreses que han aplicat Sistemes de Millora Continua. Si a l’empresa dóna bons resultats, adaptar-los a la nostra vida quotidiana ens reportarà força avantatges.

"Foster City Double Rainbow", de Peter Kaminski

Comencem!
Per definir el nostre Cercle de Millora Continua personal:

  1. Concretarem, a grans trets, les àrees de la nostra vida que volem millorar: la salut i el benestar, les finances, l’amor i les relacions socials, la família, l’ocupació, el desenvolupament personal, l’oci, els projectes, …
  2. Avaluarem el grau de satisfacció en cadascuna d’aquests; podem utilitzar una escala de l’1 al 10.
  3. Fixarem què volem millorar. Com més concrets sigam, més fàcil ens serà definir l’objectiu. A tall d’exemple, a l’àrea laboral ens podem preguntar: Estic a gust a la feina? Estic satisfet amb el meu desenvolupament professional? Treballo fent allò que realment m’agrada? La relació amb la cap és bona? La relació amb els companys me satisfà? Les respostes ens ajudaran a formular els nostres objectius. Pel que fa a aquests, ens interessa tenir en compte algunes característiques que fan que els nostres objectius estiguin ben formulats a fi i efecte de facilitar-ne l’assoliment; han de ser: específics, mesurables, realistes, planificables per etapes, formulats en positiu, reptadors i registrats per escrit. Si un objectiu no és realista, ho tindrem difícil per poder realitzar-lo, però si no és reptador no ens motivarà per a l’acció; aquestes dues qualitats ens interessen en els nostres objectius.
  4. Ens planificarem les tasques concretes que ens permetran assolir els objectius.
  5. Posarem en marxa el pla i seguirem la planificació establerta.
  6. Farem el seguiment amb els indicadors que hem definit. Uns indicadors que ens facilitin mesurar-ne, mensualment o trimestralment,  el grau d’assoliment.
  7. Avaluarem, periòdicament, el grau d’assoliment dels objectius i les etapes. Revisarem com van els objectius: Estan acomplerts? Ens en proposem d’altres? Anem endarrerits? Les respostes ens donaran les claus per recomençar un nou Cercle de Millora Contínua: redefinició d’objectius, indicadors, planificació, seguiment, avaluació, …

El teu coach personal pot ajudar-te a implantar el teu Cercle de Millora Continua Personal.
Posa-t’hi!
Hi tens molt a guanyar!

Sophia Blasco Castell

Compartir és estimar, de Jose Mondo

Coach personal

Arxivat a Cultura i Societat
One comment on “Cercles de millora
  1. Oriol López ha dit:

    Efectivament, un bon repte, la constant millora personal.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: