La recerca en el nou Pla de Govern 2011-2014

El nou Pla de Govern 2011-2014 va ser aprovat el passat dimarts.  En aquesta anotació repassarem els continguts del document relacionats amb la recerca científica (R+D).

Recerca

El Pla està subdividit en 8 grans eixos, cadascun dels quals agrupa diferents àmbits. L’R+D està present de manera molt destacada en tres d’aquests grans eixos:

1) Economia i sectors productius

L’àmbit 10 d’aquest eix està destinat a la recerca i està netament enfocat vers l’R+D+I com a motor de l’economia catalana.  Alguns dels objectius són:

– Desenvolupar polítiques de cooperació entre els agents de R+D+I i amb l’exterior, per avançar cap a un model cooperatiu i de consolidació i millora del sistema català de R+D+I.

– Desenvolupar el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació i revisar el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 per adaptar-lo a la situació actual.

– Impulsar la Llei de la Ciència per dotar d’un marc jurídic estable el desenvolupament d’un model propi de R+D+I.

– Dotar el sistema de R+D+I d’una governança eficaç i desenvolupar instruments de suport àgils, flexibles i útils.

– Incrementar el suport als agents del sistema per facilitar la participació en els programes estatals i europeus i fomentar la col·laboració científica i tecnològica internacional.

– Crear un Programa de valorització i transferència del coneixement, que permeti la identificació, protecció, desenvolupament i transferència dels resultats de la investigació generada per les entitats públiques i privades al teixit productiu.

– Crear un fons català d’R+D amb capital públic i privat per facilitar l’accés al capital a empreses que vulguin fer innovació i recerca sense necessitat d’avals.

– Desenvolupar les xarxes de business angels (àngels inversors) i vies de finançament per a capital inicial de projectes emprenedors i innovadors.

– Protegir i incentivar fiscalment el fenomen de les empreses llavor o empreses emergents (startup), com a fórmula de transferència del coneixement de la recerca precompetitiva a la recerca aplicada.

2) Ensenyament

L’àmbit 6 d’aquest eix està dedicat a la Universitat, i els seus objectius estan encaminats a aconseguir l’excèl·lència en educació superior i recerca, i a transformar aquest coneixement en més activitat econòmica i més benestar. Alguns dels objectius són:

– Assolir el sostre competencial previst a l’Estatut de Catalunya, amb el corresponent finançament, en matèria de recerca i de beques universitàries.

– Desenvolupar un model universitari que opti per l’excel·lència, la captació de talent i la internacionalització de les institucions universitàries, la seva oferta acadèmica i l’R+D.

– Consolidar la marca Universitat de Catalunya aprofitant la potència conjunta del sistema universitari català.

– Fomentar la mobilitat, l’excel·lència, la competitivitat internacional i la captació de talent.

– Impulsar iniciatives que possibilitin a les universitats esdevenir motors del desenvolupament econòmic del país.

3) Salut

L’àmbit 9 d’aquest eix està dedicat a l’R+I en matèria de salut, que és consideren claus per al progrés del sistema sanitari. El Pla aposta per  reordenar i optimitzar les estructures de recerca i promoure’n la gestió empresarial que permeti recuperar el valor de la inversió. Destaco aquests objectius:

– Optimitzar l’estructura del sector de recerca biomèdica i promoure’n una gestió d’empresa tant pel que fa a la inversió i transferència de coneixement com a
l’aplicació a resultats.

– Dur a terme l’adequació dels Instituts al model de recerca i elaborar la proposta
d’implantació d’unitats de recerca compartides.

– Potenciar la Bioregió.

– Promoure la valorització i la transferència del coneixement que doni valor als resultats, a l’aplicabilitat de la recerca i, al seu retorn al sistema de salut i al teixit productiu.

– Promoure la cooperació públic-privat (CPP) i el partenariat per a la inversió, recerca i innovació.

A banda de la presència destacada de la recerca en aquests tres eixos, sota el meu punt de vista un dels punts forts del Pla és que la recerca travessa tota l’acció de govern, ja que gairebé la resta d’eixos es refereixen a l’impuls de la recerca en algun moment: TIC, educació, persones amb discapacitat, seguretat viària, emergències, medi ambient i protecció de la biodiversitat, cultura…

Com a possible punt feble, però, potser caldria fer més èmfasi en objectius encaminats a acostar la ciència i la cultura científica a la societat. En canvi, és remarcable que, en el camp de l’educació, un dels objectius del Pla sigui promoure els valors del nostre llegat científic a través de propostes curriculars: una finalitat que, sota el meu punt de vista, és fonamental.

Si teniu curiositat, el núvol de paraules (o tag cloud) del Pla de Govern, que mostra els conceptes clau representats en mides de font diferents d’acord amb la freqüència d’aparició en el document, és consultable des del següent enllaç de Wordle.

Wordle: Pla de Govern 2011-2014 (Generalitat de Catalunya)

Xavier Lasauca i Cisa
Bloc L’ase quàntic

Recerca 2.0, Ciència 2.0, xarxes socials, dones i ciència, universitats, open access, open science, innovació a l'Administració, open data...

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
2 comments on “La recerca en el nou Pla de Govern 2011-2014
  1. Oriol López ha dit:

    D’entrada em sembla una declaració de bones intencions; caldrà veure en què es concreta.

Els comentaris estan tancats.

A %d bloguers els agrada això: