Saber manar

No n’hi ha prou amb manar, cal que el que mana sàpiga manar. Per això, un dels aspectes que va incloure en Marc Terenci Varró (segle I aC) al seu tractat sobre l’explotació agrícola i ramadera “Rerum rusticarum” (Del Camp) va ser el de l’organització dels equips de treball al camp i la direcció dels mateixos.  Aquestes són algunes de les recomanacions que hi podem llegir:

Del camp, de M. T. Varró“cal principalment fer  caporals els que són destres en coses de pagesia, car no solament hauran de manar, sinó també posar-hi les mans, per tal que fent-ho, hom els imiti i conegui que amb motiu el comanden perquè excel·leixen en saber. I que no se’ls ha de permetre que comandin de guisa que corregeixin més amb assots que amb paraules, si el mateix resultat, però, pots aconseguir. […] Que els caporals han d’ésser alegrats amb premis i s’ha de procurar que tinguin peculi i mullers co-esclaves de les quals hagin fills, car amb això esdevenen més ferms i més lligats a l’heretat […] Que s’ha de guanyar amb afalacs la voluntat dels caporals, fent-los algun honrament; i en fet dels bracers que avantatjaran els altres, s’ha de tractar amb ells quines feines s’hagin de fer, car quan es fa així, es pensen ells ésser no tan menyspreats i que són tinguts en algun valer per l’amo. Que es tornen més afectats a la feina tractant-los més liberalment, o bé amb aliments, o bé amb abundor de vestits, o bé amb remissió de treball o amb permís de poder pasturar algun bestiar propi en l’heretat, i amb coses d’aquesta mena, per tal que recobrin la voluntat i la benvolença vers l’amo aquells als quals s’hagi manat un treball massa feixuc o imposat algun càstig.”
Marc Terenci Varró

Les indicacions que hi donava, orientades a donar exemple, reconèixer i motivar en lloc de castigar, sorprenen per la seva modernor si tenim en compte que van ser escrites ara fa ja més de 2.000 anys.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Cultura i Societat
%d bloggers like this: