Corrosió i ànode de sacrifici

L’ànode de sacrifici és un sistema de protecció anticorrosió que podem trobar en entorns molt diversos, com canonades metàl·liques soterrades, escalfadors d’aigua a la llar, o cascos metàl·lics de vaixells, que consisteix a connectar elèctricament el metall a protegir a un metall d’electronegativitat menor que farà les funcions d’ànode de sacrifici, concentrant-hi la corrosió i protegint d’aquesta manera l’altre metall.

Ànode de sacrifici, peterboroughutilities.ca

Ànode de sacrifici, peterboroughutilities.ca

La imatge anterior correspon als treballs d’instal·lació d’un ànode de sacrifici. S’hi pot veure l’ànode que s’està instal·lant i un cable de connexió de color blau que el connecta amb la canonada metàl·lica que quedarà soterrada i que ha de protegir.

Quan el metall a protegir i l’ànode de sacrifici es posen en contacte elèctric, el sòl humit o l’aigua en la qual estan immersos fan les funcions d’un electròlit d’una cel·la galvànica, dissolent i corroint l’ànode de sacrifici i retardant o, fins i tot aturant, la corrosió del metall a protegir.

Els materials triats habitualment per als ànodes de sacrifici són el zinc, el magnesi i l’alumini.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
%d bloggers like this: