La utilitat ping

Ping és una utilitat que incorporen els sistemes operatius actuals, creada pel nord-americà Mike Muuss el 1983,  que s’utilitza per a la diagnosi i resolució d’incidències amb la xarxa i que ens permet de verificar si des de la màquina on l’executem es pot arribar, o no, a una altra màquina de la xarxa i, cas afirmatiu, en informa també sobre els temps de resposta.

El seu funcionament es basa en l’enviament d’uns paquets d’informació de prova des de la màquina origen en la qual s’executa la utilitat a la màquina destinatària especificada. Aquests paquets, un cop arriben a destinació, són retornats novament a la màquina d’origen. Per a cada enviament d’un paquet de prova es mesura el temps des que s’envia el paquet fins que aquest és  retornat.

A la imatge següent es pot veure un exemple d’execució de la utilitat especificant com a màquina de destinació el servidor de ‘www.google.com’:

ping

Com es pot veure a l’exemple anterior, la utilitat ping ha enviat 4 paquets de prova a la màquina amb adreça IP 216.58.210.132, corresponent a l’adreça URL ‘www.google.com’. Dels 4 paquets de prova, el tercer no ha retornat en un temps prudencial, la qual cosa s’indica amb el missatge “Tiempo de espera agotado para esta solicitud.”, els altres tres han retornat en uns temps de 93 ms, 124 ms i 93 ms, respectivament. Al final es mostra un resum amb el nombre de paquets enviats, el nombre de paquets que s’han rebut de retorn i el nombre de paquets perduts (que no han retornat en un temps prudencial, com el cas del tercer paquet). I també una indicació de quins han estat els temps mínim, màxim i la mitjana dels temps que han trigat els paquets en retornar.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
%d bloggers like this: