Seguretat informàtica. El tallafoc

Firewall, Linux Screenshots, Flickr

Firewall, Linux Screenshots, Flickr

La funció del tallafoc (o “firewall”, en anglès) és protegir, des d’un ordinador a tota una xarxa d’ordinadors d’una corporació, dels accessos no desitjats des de l’exterior (internet).

En el cas de la protecció d’un ordinador individual domèstic, habitualment el tallafoc és un programari que forma part del seu sistema operatiu, del seu sistema antivirus i/o del programari de l’encaminador (o “router”, en anglès) que s’utilitzi per a la connexió a internet.

Pel que fa a les xarxes d’ordinadors de les corporacions, la solució més habitual és utilitzar un equip especialment dissenyat per fer les funcions de tallafoc sobre el qual s’executa el corresponent programari, situat entre la xarxa de la corporació i la xarxa d’accés a internet.

En funció del tipus de tallafoc i de la seva configuració, aquest pot utilitzar més o menys criteris per determinar quines transaccions ha de permetre i quines ha de blocar, com poden ser l’origen i la destinació de la comunicació, el protocol utilitzat, el contingut de les dades transportades, etc.

L’eficàcia del tallafoc dependrà molt del fet que estigui correctament actualitzat i configurat.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
%d bloggers like this: