La morfometria testicular del porc bísaro mostra una pubertat precoç a 15-19 setmanes (Zootècnia mediterrània, 39/2020)

El porc bísaro és una raça autòctona del nord de Portugal, que ha estat objecte d’un intens programa de recuperació, amb explotacions a la regió de Tras-os-Montes, però també algunes d’escampades per les regions del Minho, Douro Litoral i Beria Litoral. Es tracta d’explotacions extensives que, de tota manera, han de complir les regulacions de benestar animal de la Unió Europea. Certament, ho tenen més fàcil que les explotacions industrials, en termes generals, però hi ha aspectes dificultosos com la castració quirúrgica. Com a alternativa, un grup d’investigadors encapçalat per Gustavo Paixão, del Centre de Recerca Veterinària i Animal (CECAV) de la Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, amb seu a Vila Real, proposen un protocol d’immunocastració. Ara bé, per fer-ho, és necessari establir amb precisió l’edat de pubertat del porc bísaro, una raça que és relativament precoç. En un article a la revista Reproduction in Domestical Animals, Paixão et al. presenten un estudi sobre morfometria gonadal de 90 joves mascles bísaros. A partir d’aquestes dades construeixen un model de predicció segons el qual els mascles bísaros arriben a la pubertat entre les 14 i 17 setmanes de vida, i esdevenen sexualment capaços a les 15-19 setmanes.

Els porcs bísaro són criats en explotacions extensives no-industrials

L’edat de pubertat per orientar un protocol d’immunocastració

Gustavo Manuel Quintela Paixão fa la tesi doctoral sobre “immunocastració i porc bísaro” al CECAV de la Universitat de Tras-os-Montes a Alto Douro. Aquest treball suposa el seu retorn a la recerca després d’haver fet en el 2010 un màster a la Universitat d’Évora sobre la leptospirosi bovina, i haver treballar en granges de Portugal i del Regne Unit.

Alexandra Sofia Miguens Fidalgo Esteves és membre del CECAV.

Nuno Carolino és investigador auxiliar de la Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Biotecnologia e Recursos Genéticos de l’Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), amb seu a Vale de Santarém, així com del Centre de Recerca Interdisciplinària en Salut Animal (CIISA) de la Universidade de Lisboa.

Maria dos Anjos Clemente Pires és membre del CECAV.

Rita Payan-Carreira és investigadora de l’Institut Mediterrani d’Agricultura, Ambient i Desenvolupament de la Universidade de Évora.

Les polítiques de benestar animal de la Unió Europea van encaminades des de fa anys a l’eliminació de la castració quirúrgica en porcs, que seria substituïda per alternatives com la immunocastració. Es preservaria, doncs, la finalitat d’aconseguir carn de porc sense ‘sentor de senglar’.

És d’acord amb l’elaboració d’un protocol d’immunocastració per al porc bísaro, que Paixão et al. feren aquesta recerca per establir la seqüència temporal de la pubertat masculina d’aquesta raça autòctona del nord de Portugal.

Morfometria gonadal de 91 joves mascles de porc bísaro

En l’estudi que publiquen a la revista “Reproduction in Domestic Animals”, Paixão et al. utilitzen dades morfomètriques gonadals de 91 individus joves mascles de porc bísaro. L’objectiu és caracteritzar el desenvolupament testicular d’aquesta raça pel que fa a tipus cel·lulars i estructures. Aquesta descripció alimenta un model de predicció mixt que genera com a resultat una estimació de l’edat de pubertat masculina en el porc bísaro.

Els paràmetres macroscòpics i microscòpics del desenvolupament gonadal porcí són ben descrits, així com la seva relació amb l’edat, però hi ha considerables variacions d’acord amb la raça i les condicions de criança. En general, els testicles d’animals post-pubertals són d’una mida i d’una massa superiors, cosa que s’explica per canvis cel·lulars:
– disminució de la densitat de cèl·lules de Sertoli per túbul. Les cèl·lules de Sertoli realitzen una funció de suport dels túbuls seminífers, i en arribar a la pubertat garanteixen la formació d’una barrera hemato-testicular.
– augment de la densitat de cèl·lules de Leydig, responsables de la secreció de testosterona.
– engrandiment dels túbuls seminífers.

En el cas del porc bísaro, es detecta meiosi en els testicles a partir del dia 44 de vida (6 setmanes). La meiosi és el tipus de divisió cel·lular especialitzada que genera gàmetes, amb la reducció de la dotació cromosòmica doble (38 cromosomes) a una dotació simple (19 cromosomes).

Els productes de la meoisi, però, encara han de madurar, i aquesta és la fase específica d’espermatogènesi. A 70 dies de vida (10 setmanes), ja es detecten en els testicles de porc bísario espermàtides elongades. A 90 dies (12 setmanes) l’espermatogènesi ja és completa.

En la modelització, però, és necessari tindre en compte la variació individual. Dels 91 individus estudiats, Paixão troben espermatozous en l’epidídim de 23 animals (amb edats de 70 a 240 dies), i en troben en el vas deferens de 14 (amb edats de 105 a 240 dies).

Un model de predicció de la pubertat masculina del bísaro

A partir de les dades obtingudes, Paixão presenten un model de predicció d’acord amb el qual els porcs mascles de la raça Bísaro arriben a la pubertat entre les 14 i 17 setmanes (3-4 mesos d’edat), i esdevenen sexualment capaços entre les 15 i 19 setmanes (3,5-4,4 mesos d’edat). Això és un parell de mesos més aviat que moltes races porcines, i il·lustra la precocitat sexual de la raça Bísaro.

Lligams:

Evaluation of gonadal macroscopic and microscopic morphometry reveals precocious puberty in Bísaro pig. Gustavo Paixão, Alexandra Esteves, Nuno Carolino, Maria dos Anjos Pires, Rita Payan‐Carreira. Reprod. Domest. Anim. (2020).

Museu do Bísaro.

Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: