Patrons alimentaris i funció cognitiva a la Lothian Birth Control 1936 (Nutrició mediterrània, 52/2020)

Al llarg d’aquesta sèrie hem vist com la “dieta mediterrània” o “patró alimentari mediterrani” es defineix sovint a través de qüestionaris de freqüència alimentària. Això permet estendre el concepte a àrees no-mediterrànies. Si a la Conca Mediterrània, hom contrasta sovint la “dieta mediterrània” amb la “dieta occidental contemporània” o conceptes semblants, en altres indrets el “patró alimentari mediterrani” és contrastat amb el “patró alimentari tradicional” d’aquell indret. Això és el que fan, per exemple, Janie Corley i Ian J. Deary, del Grup de Cohorts de Naixement de Lodainn de la Universitat d’Edinburgh. La Cohort de Naixement de Lodainn del 1936 inclou persones nascudes aquell any a la regió de les Terres Baixes d’Escòcia que té en Edinburgh la seva capital. Una cohort anterior, la del 1921, ha estat gestionada pel mateix grup de recerca. Tant una cohort com l’altra són estudis de seguiment derivats d’enquestes mentals massives fetes en la infància dels participants. El del 1932, SMS1932, recollia puntuacions de test d’habilitat mental de gairebé tots els infants escocesos nascuts el 1921 i que eren escolaritzats a data de l’1 de juny del 1932. El del 1947, SMS1947, es va realitzar sobre tots els infants nascuts el 1936 que assistien a escoles escoceses el 4 de juny del 1947. L’SMS1947, sota la presidència del Professor Godfrey Thomson, era una repetició del SMS1932 que volia comprovar precisament si era certa la percepció segons la qual el nivell mitjà d’intel·ligència tendia a caure. Els resultats foren exactament els contraris: si la puntuació de SMS1932 era de 34,5 de 76, el de SMS1947 fou de 36,7. Passa el temps, i l’any en el que entrarem serà el del centenari dels participants de l’SMS 1932 i de primera Lothian Birth Cohort. Els de la segona compliran llavors 85 anys. Aquests darrers, fa 14 anys, quan tenien 70, respongueren un qüestionari de freqüència alimentària. En el marc de la cohort, cada tres anys, se’ls oferia el mateix qüestionari. És així que en un article al British Journal of Nutrition, publicat aquesta setmana, Corley & Deary poden estudiar possibles associacions entre patrons alimentaris i la trajectòria de la capacitat cognitiva en diferents dominis.

Diu la llegenda que Traprain Law (a la imatge) era la capital del rei Lot, que hauria donat nom a la regió de Lothian (Lowden o Lodainn).

Un estudi basat en 863 participants de la Lothian Birth Control 1936

Janie Corley estudià psicologia a la Universitat de Glasgow i es doctorà el 2015 a la Universitat d’Edinburgh. Abans de treballar en el grup de les Lothian Birth Cohorts, havia estat investigadora en l’estudi Whitehall II. En l’estudi de la cohort del 1936, Corley se centra en les relacions entre la nutrició, el consum d’alcohol, el consum de tabac o l’obesitat, i l’envelliment cognitiu.

El professor Ian Deary és el director de The Lothian Birth Cohort Studies. L’estudi de la cohort del 1936 és finançat per Age UK en el marc del projecte Disconnected Mind.

En altres ocasions hem fet referència a estudis sobre com els patrons alimentaris poden protegir-nos o exposar-nos al declivi cognitiu associat a l’edat avançada. Però no són pas tants els estudis longitudinals extensius que inclouen múltiples tests cognitius, com és el cas de la Lothian Birth Cohort 1936. Corley & Deary disposen de dades cognitives de diferents dominis que abasten un període de 12 anys. Paral·lelament, en l’inici de l’estudi, s’havien recollit respostes d’un qüestionari de freqüència alimentària.

En l’article del BNJ hi ha dades 863 membres de la Lothian Birth Cohort 1936. En el moment d’inici de l’estudi, el 2006, aquestes persones tenien 70 anys i no patien cap indici de demència. Fou llavors que respongueren un qüestionari de freqüència alimentària.

En el marc del Lothian Birth Cohort 1936, cada tres anys des de llavors (a 73, a 76, a 79 i a 82 anys) se’ls feien tests cognitius. Aquesta valoració cognitiva permet una puntuació global i puntuacions en quatre domini: 1) capacitat visuospacial; 2) velocitat de processament; 3) memòria; 4) capacitat verbal.

Un patró alimentari mediterrani s’associa amb una major capacitat verbal

A través d’una anàlisi de components principals de les respostes als qüestionaris de freqüència alimentària, Corley & Deary derivaren dos patrons alimentaris:
– un d’estil mediterrani.
– un de tradicional.

Així doncs, per a cada membre, es podia valorar el nivell d’adhesió a la dieta mediterrània o a la dieta tradicional quan tenia 70 anys, i associar aquest nivell a la puntuació en els tests cognitius, i en l’evolució d’aquesta puntuació al llarg de 12 anys.

L’única associació significativa que trobaven feia referència a la capacitat verbal. Un model de corba de creixement latent completament ajustada mostra que un patró alimentari d’estil mediterrani s’associa amb una major capacitat verbal (β = 0.056, P = 0.009). D’altra banda, un patró alimentari d’estil tradicional s’associa amb una menor capacitat verbal (β = -0.087, P < 0.001).

Addicionalment, l’adhesió a la dieta mediterrània s’associa amb un declivi més pronunciat d’aquesta capacitat verbal al llarg dels 12 anys d’estudi (β = -0.003, P = 0.008).

Així doncs, en aquesta població de gent gran escocesa, l’adhesió a una dieta d’estil mediterrani s’associa transversalment amb una millor capacitat verbal. En tot cas, val a dir, que l’adhesió a la dieta mediterrània, en aquesta cohort, no prediu cap reducció en el risc de declivi cognitiu, ni a nivell global, ni tampoc en el domini verbal.

Lligams:

Dietary patterns and trajectories of global and domain-specific cognitive decline in the Lothian Birth Cohort 1936. Janie Corley, Ian J. Deary. Br. J. Nutr. (2020).

The Lothian Birth Cohorts of 1921 and 1936.

Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: