Arxiu del Blog

Control de màquines i processos amb Orocos

Des del 2001 el projecte Orocos (Open RObot COntrol Software) proporciona programari lliure, eines i llibreries, per al control de màquines i processos. Un dels punts forts del programari Orocos és el seu suport al control en temps real, concepte

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia