Arxiu del Blog

Què és el factor de potència

Degut a la presència a una instal·lació elèctrica d’aparells amb càrregues fortament inductives, com motors o reactàncies, es provoca un desfasament entre l’ona sinusoïdal corresponent a la tensió subministrada i l’ona sinusoïdal corresponent a la intensitat del corrent absorbit per

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia