Què és el factor de potència

Mesurador del factor de potència, metermovement-shunt.com

Mesurador del factor de potència, metermovement-shunt.com

Degut a la presència a una instal·lació elèctrica d’aparells amb càrregues fortament inductives, com motors o reactàncies, es provoca un desfasament entre l’ona sinusoïdal corresponent a la tensió subministrada i l’ona sinusoïdal corresponent a la intensitat del corrent absorbit per l’aparell en qüestió.

Aquesta manca de coincidència temporal entre les ones de tensió i de corrent provoca una disminució de la potència real disponible en aquests aparells.

Mentre que la potència aparent S subministrada és el producte de la tensió V per la intensitat del corrent I, la potència de treball activa P a la càrrega és  V·I·cosφ, essent cosφ un valor entre 0 i 1, i φ l’angle corresponent al desfasament entre la tensió i el corrent.

S’anomena factor de potència del circuit aquest factor cosφ, és a dir, la relació entre la potència S i la potència P.

La part de la potència S que no es transforma en potència P es coneix com a potència reactiva Q.

Un factor de potència baix origina, en comparació a un factor de potència alt (proper a 1), per a una mateixa potència activa P, una demanda d’intensitat de corrent I més gran, la qual cosa requereix l’ús de cables més gruixuts i que les companyies subministradores hagin de sobredimensionar les seves línies de distribució i els transformadors corresponents.

Hi ha una normativa que especifica quins són els factors de potència mínims admissibles que l’usuari del subministrament ha de respectar. A més a més, a les instal·lacions industrials on la potència reactiva pot arribar a tenir valors importants, les companyies subministradores instal·len comptadors especials d’energia reactiva, i la penalitzen a la factura.

És per això que, de vegades, s’instal·len, en determinats aparells amb factors de potència baixos, condensadors que tenen per missió la correcció dels mateixos, ja que els condensadors provoquen un desfasament del corrent respecte de la tensió de sentit contrari al que provoquen les bobines dels motors i reactàncies.

De vegades el que es fa és instal·lar una bateria de condensadors per corregir de forma centralitzada el factor de potència de tota la instal·lació.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
2 comments on “Què és el factor de potència
  1. didaclopez ha dit:

    Concepte, el factor de potència, que ens condueix, a través de fluorescents i d’altres càrregues, pel camí dels nombres complexos:

    http://www.regentsprep.org/regents/math/algtrig/ato6/electricalresouce.htm

    • Oriol López ha dit:

      Molt bona aportació, Dídac. Efectivament, els nombres complexos són una eina de primer ordre a l’hora de modelar, analitzar i dissenyar circuits elèctrics amb càrregues inductives i capacitives.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: