Arxiu del Blog

El circuit integrat ULN2003A i l’Arduino

Les sortides de l’Arduino poden governar càrregues que funcionen amb tensions molt petites i que consumeixen molt poc corrent, com pot ser el cas d’un LED, però no són adequades per a connectar-hi directament motors i altres elements que requereixin

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia