Arxiu del Blog

L’origen dels dietaris populars

L’origen del dietari més popular el podem trobar en l’anomenat llibre de comptes. La població pagesa i menestral tenia certa familiaritat amb l’escriptura per raons econòmiques, de comptabilitat. De vegades, els registres comptables s’amplien amb notes d’esdeveniments familiars o personals

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Arxivat a Cultura i Societat

Per a cada sentiment, una ploma

Antigament, els escriptors feien servir per escriure plomes d’aus que sucaven al tinter. Hi havia la creença que la ploma, en funció de l’au a la qual pertanyia, era més adequada per a expressar un tipus de sentiment o un

Tagged with: , ,
Arxivat a Cultura i Societat

Poesia i rigidesa formal

Antigament la poesia i una certa rigidesa formal estaven estretament unides. Avui en dia, però, això ja no és necessàriament cert, i es pot optar també per formes de poesia molt més lliures a nivell formal. Tenim, per exemple, els

Tagged with: , , , , , , , , ,
Arxivat a Cultura i Societat

L’origen de l’alfabet: del dibuix a la lletra

L’origen dels sistemes d’escriptura actual es troba en les representacions mitjançant dibuixos dels diferents objectes a què es volia fer referència; aquests dibuixos, amb el temps, van anar fent-se cada cop més esquemàtics, de manera que cada cop el traç

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Arxivat a Cultura i Societat