Arxiu del Blog

Inscripcions funeràries romanes, algunes claus per a la seva interpretació

Entre els acrònims més freqüents a les inscripcions funeràries dels romans hi trobem: D.M.S., H.S.E. i S.T.T.L. La primera, D.M.S. (“Dis Manibus Sacrum”) vol dir: consagrat als déus Manes; els déus Manes eren els esperits dels morts. H.S.E. (“Hic Situs

Tagged with: ,
Arxivat a Altres