Economia i història

Engels, de fhwrdhNo és cert que la situació econòmica sigui l’única causa activa i totes les altres siguin un efecte purament passiu, sinó que es tracta més aviat d’una acció que canvia sobre la base fonamental de la necessitat econòmica, que és, en definitiva, la que s’imposa constantment [….]. No es tracta, per tant, com es tendeix a imaginar en molts casos per comoditat, d’un efecte immediat de la situació econòmica, sinó del fet que els homes porten a terme personalment la seva història, encara que ho fan inclosos en el medi que els ha estat donat i que els condiciona, sobre la base de circumstàncies reals i preestablertes, entre les quals són, en darrer terme, les econòmiques les decisives i les que configuren el fil conductor que porta a la comprensió del fet històric.

El fragment anterior correspon a la traducció d’una cita de Friedrich Engels (1820-1895) referenciada a “La Historia”, Salvat, 1973.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , ,
Arxivat a Cultura i Societat
<span>%d</span> bloggers like this: