Els transformadors

"Atten  PPS3205T-3S Power Supply", de Dave Jones, Flickr

“Atten PPS3205T-3S Power Supply”, de Dave Jones, Flickr

La tensió de 230V AC de la xarxa de distribució elèctrica és massa elevada respecte de les tensions que la majoria d’equips electrònics necessiten. Els transformadors que aquests incorporen al seu interior, com el que es pot veure en un primer pla a la imatge, o externament, a l’interior dels alimentadors i carregadors, s’encarreguen de la reduir-ne la tensió.

Els 230V AC de la xarxa de subministrament elèctric són aplicats al debanat d’entrada del transformador, conegut com a primari, que genera un camp magnètic al seu nucli que, al seu torn, indueix una tensió al debanat de sortida, conegut com a secundari, que s’aplicarà, convenientment rectificada, filtrada i condicionada, al circuit a alimentar.

La tensió de sortida obtinguda al secundari dependrà de la relació entre el nombre de voltes o espires del debanat primari i el nombre d’espires del debanat del secundari. Si el debanat del primari tingués 1.000 espires i el del secundari en tingués 100, aquesta relació de 10 a 1 entre les espires dels dos debanats produiria la mateixa relació 10 a 1 entre les tensions de primari i secundari: per a 230V AC aplicats al primari, s’obtindrien 23V AC al secundari.

En condicions ideals, la transferència d’energia elèctrica entre el primari i el secundari s’efectua gairebé sense pèrdues, per la qual cosa, si la càrrega aplicada al secundari consumís una potència de 10W, el primari absorbiria de la xarxa de subministrament aquests 10W.

Encara que les potències manegades pel primari i pel secundari del transformador siguin idèntiques, no ho són les tensions i, com que la potència és el resultat del producte de la tensió per la intensitat del corrent elèctric circulant, una reducció en un factor de 10 en la tensió al secundari respecte del primari implicaria un augment en un factor de 10 en la intensitat de corrent circulant pel secundari respecte de la que circula pel primari. És per això que sovint observarem que el fil de coure del debanat del secundari és més gruixut que el del primari, precisament per a poder suportar més intensitat de corrent circulant-hi.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: