Arxiu del Blog

Protecció contra sobretensions. El varistor

El varistor és un component electrònic que s’utilitza fonamentalment per protegir els circuits de sobretensions en el sistema de distribució elèctrica com les causades per avaries o per llamps. Mentre la tensió que se li aplica no supera un determinat

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El microcontrolador de 8 bits 8051

Els microprocessadors i els microcontroladors tenen mercats i requeriments diferents; mentre els primers cal que ofereixin cada cop més velocitat i capacitat de còmput, els segons, que s’utilitzen principalment en sistemes encastats, necessiten sobretot competir reduint la mida de les

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El regulador de tensió commutat LM2596

Els circuits integrats reguladors de tensió commutats LM2596 permeten simplificar el disseny de fonts d’alimentació de rendiment superior al que s’obtenia amb els clàssics reguladors lineals, reduint-ne el consum elèctric, generant menors pèrdues en forma d’escalfament i reduint les necessitats

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

KiCad 5.1.5 per al disseny de circuits

Des de finals de l’any passat ja disposem de la versió 5.1.5 de KiCad, un programari lliure que ens facilita el disseny i la realització de circuits electrònics, té versió en català i es pot instal·lar a diferents plataformes com

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Transductors de força. Cel·lules de càrrega i galgues extensiomètriques

Les cèl·lules de càrrega són transductors que s’utilitzen per a la mesura de forces; converteixen la força que se’ls aplica en una tensió elèctrica proporcional. Principi de funcionament: La força aplicada al cos metàl·lic de la cèl·lula de càrrega provoca

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Corrent elèctric i inductància

Imaginem-nos que tenim un fil conductor de coure que forma part del circuit elèctric d’una llanterna i que, quan aquesta està encesa, transporta el corrent des del terminal negatiu de la pila a la bombeta. Per aquest fil està passant

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Instruments bàsics del laboratori d’electrònica

Hi ha una sèrie d’instruments bàsics, a part del multímetre, que no haurien de faltar a un laboratori d’electrònica: – La font d’alimentació de laboratori: És un instrument essencial a qualsevol taller o laboratori d’electrònica d’un cert nivell i és

Tagged with: , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Microcontroladors i DSP

Els microcontroladors són circuits integrats que s’utilitzen en dispositius i equips electrònics per a realitzar funcions de control i que incorporen al seu interior un processador, una memòria RAM de treball, una memòria que pot ser de tipus flash per

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Pràctiques de laboratori d’electrònica. Dispositius i circuits electrònics

Pràctiques de laboratori d’electrònica. Dispositius i circuits electrònics (2001) és un quadern de pràctiques de laboratori per a estudiants universitaris que cursin assignatures d’introducció a l’electrònica. Elaborat pels professors Daniel Macaya, Carles Pous, Josep Antoni Ramon i Miquel Rustullet del

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Manual d’electrònica bàsica i tecnologia electrònica

Manual d’electrònica bàsica i tecnologia electrònica (2004), del professor Roger Cabré Rodon, és un llibre que té l’objectiu de servir de suport als estudiants universitaris de les diferents carreres tècniques que cursen assignatures d’introducció a l’electrònica. Fa una didàctica i

Tagged with:
Arxivat a Ciència i Tecnologia