Arxiu del Blog

Instruments bàsics del laboratori d’electrònica

Hi ha una sèrie d’instruments bàsics, a part del multímetre, que no haurien de faltar a un laboratori d’electrònica: – La font d’alimentació de laboratori: És un instrument essencial a qualsevol taller o laboratori d’electrònica d’un cert nivell i és

Tagged with: , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Microcontroladors i DSP

Els microcontroladors són circuits integrats que s’utilitzen en dispositius i equips electrònics per a realitzar funcions de control i que incorporen al seu interior un processador, una memòria RAM de treball, una memòria que pot ser de tipus flash per

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Pràctiques de laboratori d’electrònica. Dispositius i circuits electrònics

Pràctiques de laboratori d’electrònica. Dispositius i circuits electrònics (2001) és un quadern de pràctiques de laboratori per a estudiants universitaris que cursin assignatures d’introducció a l’electrònica. Elaborat pels professors Daniel Macaya, Carles Pous, Josep Antoni Ramon i Miquel Rustullet del

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Manual d’electrònica bàsica i tecnologia electrònica

Manual d’electrònica bàsica i tecnologia electrònica (2004), del professor Roger Cabré Rodon, és un llibre que té l’objectiu de servir de suport als estudiants universitaris de les diferents carreres tècniques que cursen assignatures d’introducció a l’electrònica. Fa una didàctica i

Tagged with:
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El connector BNC

El connector BNC és molt habitual per a la connexió de cables coaxials a equips electrònics, especialment quant es tracta de senyals de freqüències altes. Disposa d’un mecanisme de baioneta que permet assegurar mecànicament la connexió girant una peça del

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Laboratori d’electrònica. La placa protoboard

Un element del tot imprescindible a qualsevol laboratori d’electrònica és la placa de proves (o “protoboard”, en anglès), que ens permet, de forma fàcil i ràpida, construir i modificar circuits, en els models més habituals i pràctics sense necessitat de

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Instruments electrònics bàsics

El llibre Instruments electrònics bàsics, del professor Ramon Pallàs, és una molt bona aproximació als instruments que podem trobar a la majoria de laboratoris i tallers d’electrònica (fonts d’alimentació, multímetres digitals, generadors de senyal, oscil·loscopis, freqüencímetres i mesuradors d’impedància), alhora

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Com fer una soldadura perfecta

Soldar un component electrònic a una placa de circuit imprès no és difícil, però és convenient seguir una sèrie d’indicacions si volem obtenir soldadures fiables. Al vídeo següent, Soldadura de components electrònics, d’Informàtica PareColl, se’ns explica pas a pas com

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Els microcontroladors

Els microcontroladors són circuits integrats que s’utilitzen en dispositius i equips electrònics per a realitzar funcions de control i que incorporen al seu interior un processador, una memòria RAM de treball, una memòria que pot ser de tipus flash per

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El bus I²C

I²C (Inter-Integrated Circuit) és un bus de comunicacions sèrie que va desenvolupar Philips el 1982 per a les comunicacions entre els seus circuits integrats i que, més tard, va ser revisat i ampliat en diverses ocasions i adoptat per molts

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia