Temperatura ambiental i mida corporal dels peixos de la Mediterrània (Ecologia mediterrània, 11/2017)

En termes generals, en espècies poiquilotèrmiques o ectotèrmiques, en les quals la temperatura corporal varia segons la temperatura ambiental, hi ha una relació inversa entre aquesta temperatura ambiental i la mida corporal. Així, dins d’una mateixa espècie i amb totes les altres condicions constants, animals que es desenvolupin a temperatures més elevades assoliran mides corporals més reduïdes. En termes de temperatura mitjana global dels oceans, en els darrers cent anys hi ha hagut un augment de 1-2ºC. Això podria fer pensar que l’escalfament oceànic podria conduir a una reducció de la mida corporal i, fins i tot, de la biomassa de peixos. La revista Global Change Biology es dedica a la publicació de recerques sobre les tendències de canvi en els sistemes biològics. Aquesta setmana acceptaven un article d’un grup de científic israelians, encapçalats per Itai van Rijn, que documenta la relació entre mida corporal màxima i la temperatura ambiental de poblacions mediterrànies de 74 espècies diferents de peixos. Troben, en efecte, una relació inversa entre temperatura ambiental i mida corporal, bo i que la intensitat d’aquesta relació no és uniforme en totes les espècies. La relació és més marcada en les espècies més actives. Això s’explica perquè aquestes espècies són les que tenen més dependència de l’oxigen dissolt en l’aigua, que esdevé un factor limitant com més elevada sigui la temperatura de l’aigua.

Peixos fotografiats a Eilat per Reza luke l’estiu del 2016

Temperatura ambiental i mida corporal en 74 espècies de peixos

El laboratori de Yoni Belmaker d’ecologia marina i biodiversitat es troba situat en l’Escola de Zoologia de la Facultat de Ciències de la Vida de la Universitat de Tel Aviv. Yoni Belmaker n’és l’investigador principal. Itai van Rijn hi ha fa la tesi doctoral sobre el “creixement estacional i la mortalitat en peixos autòctons i invasius de la Mediterrània”.

La tesi de Van Rijn és co-supervisada per Belmaker i Moshe Kiflawi. El laboratori de Kiflawi es troba adscrit al Departament de Ciències de la Vida de la Universitat Ben-Gurion, a Be’er Sheva. Alhora, Kiflawi també participa en l’Institut Interuniversari de Ciències Marines d’Eilat.

En el 2015, Hezi Buba inicià un mestratge al Laboratori de Belmaker, amb un treball sobre “respostes funcionals dependents de temperatura en peixos”.

A més de Van Rijn, Buba i els seus directors, en aquesta recerca també ha participat John DeLong, de l’Escola de Ciències Biològiques de la Universitat de Nebraska-Lincoln. El laboratori de DeLong estudia les interaccions eco-evolutives entre mida corporal, temperatura, variació fenotípica i metabolisme energètic.

Van Rijn et al. documenten en aquest treball la mida corporal de 74 espècies de peixos segons un gradient marcat de temperatures en la Mar Mediterrània. En termes generals, es compleix la norma segons la qual els peixos que es desenvolupen a temperatures superiors assoleixen mides corporals inferiors.

Aquesta relació entre mida corporal i temperatura ambiental, però, varia notablement entre espècies. La reducció corporal associada a una major temperatura és molt més marcada en espècies de vida activa que no pas en espècies sedentàries. Això va en consonància amb la idea que la dependència del consum d’oxigen és el factor limitant que explica aquesta relació. A temperatures ambientals més elevada, la solubilitat de l’oxigen en l’aigua disminueix, i amb una menor disponibilitat d’oxigen el creixement corporal és inhibit.

L’impacte de l’escalfament oceànic

Van Rijn han observat els gradients de mida corporal associats a diferències tèrmiques de la Mediterrània actual. Si hom trasllada aquestes relacions a un augment global de la temperatura oceànica, caldria esperar una forta reducció de la mida corporal de peixos que, alhora, afectaria de manera especial les espècies de més interès pesquer, amb la consegüent disminució de biomassa.

Lligams:

Large but uneven reduction in fish size across species in relation to changing sea temperatures. Itai van Rijn, Yehezkel Buba, John DeLong, Moshe Kiflawi, Jonathan Belmaker. Global Change Biology 10.1111/gcb.13688 (2017).

Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: