L’adhesió a la dieta mediterrània en la població escolar de Cali (Nutrició mediterrània, 47/2019)

Hem vist diverses vegades com l’adhesió a la dieta mediterrània és estimada amb l’Índex de Qualitat de la Dieta Mediterrània (KIDMED). Aquest qüestionari inclou 16 qüestions de freqüència alimentària. Com passa amb tot qüestionari un punt cabdal és avaluar les seves propietats psicomètriques, és a dir el seu grau de fiabilitat, reproductibilitat i validesa. Aquestes propietats poden variar de població en població. Hugo Alejandro Carrillo i Robinson Ramírez-Vélez han fet un estudi en aquest sentit sobre la població escolar de Cali (Colòmbia). El publiquen aquesta setmana a la revista Nutrición Hospitalaria. En el seu estudi transversal han participat 167 escolars (90 noies i 77 nois; amb una edat mitjana de 13,3 anys). Una tercera part dels participants mostraven un patró òptim d’alimentació mediterrània. Per avaluar la fiabilitat del qüestionari, empraren l’alfa de Cronbach, obtenint un valor de 0,79. Per avaluar-ne la reproductibilitat utilitzaren la kappa de Cohen, arribat a un valor de 0,66. Amb aquests índexs, juntament amb el test d’esfericitat de Bartlett, dedueixen que el qüestionari KIDMED és psicomètricament adequat per a aquesta població.

Cali

Una anàlisi secundària del projecte Viepiescol

Hugo Alejandro Carrillo és membre del Grupo de Investigación en Deporte en Rendimiento (GRINDER) de la Universidad del Valle, a Santiago de Cali, i del Grupo de Investigación en Actividad Física y Salud (GIAFS) de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, també a Cali.

Róbinson Ramírez-Vélez és investigador del Navarrabiomed, del Complejo Hospitalario de Navarra-Universidad Pública de Navarra, a Pamplona.

Encara que associem el concepte de dieta mediterrània amb la Conca Mediterrània i el clima mediterrani, no és difícil estendre’l a altres contextos. Un aspecte central és el consum de fruites i verdures fresques (“cinc al dia”), acompanyat d’un consum limitat de sal, de greixos saturats, de sucres afegits i, en general, d’aliments d’alta densitat calòrica. Cali, a una altitud mitjana de 1000 m, viu sota un clima tropical d’estiu sec (amb pic al juliol). L’oli d’oliva és exòtic, però el seu rol en una dieta mediterrània el pot ocupar l’alvocat. Fruites i verdures fresques són disponibles amb facilitat durant tot l’any. Cali és l’única de les grans ciutats de Colòmbia amb un accés relativament ràpid a l’Oceà Pacífic, que li forneix marisc i peix fresc. L’arròs és el cereal bàsic, i entre els llegums hi ha mongetes, pèsols i llenties.

En fer l’avaluació del seguiment de la dieta mediterrània, els tests autoadministrats juguen un gran paper. Però la fiabilitat, reproductibilitat i validesa pot variar segons la població d’estudi. Carrillo & Ramírez-Vélez en fan una estimació en la població escolar de Cali.

El seu estudi és una anàlisi secundària del projecte de “Vigilancia Epidemiológica en Escolares Colombianos” (Viepiescol). El projecte Viepiescol fou aprovat pel Comitè d’Ètica de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte l’1 de novembre del 2018. D’acord amb el disseny experimental havien de participar-hi 150 individus. Al final foren inclosos 167 alumnes d’una institució privada, els quals signaren un consentiment voluntari.

En el marc del Viepiescol, dels participants es prengué la massa, l’estatura i la circumferència de la cintura. A partir dels registres de matrícula del curs del 2018 s’anotà l’estrat socio-econòmic.

S’utilizà la versió de KIDMED en llengua castellana desenvolupada per Lluís Serra-Majem, a partir del qüestionari KRECEPLUS. El test consta de 16 qüestions, 4 que poden adoptar el valor 0 o -1, i 12 que poden adoptar el valor 0 o +1. Una puntuació menor o igual a 3 indicaria una baixa adhesió a la dieta mediterrània, i una puntuació major o igual a 8 indicaria una adhesió alta o òptima. Els participaren ompliren aquest qüestionari de forma individual en les aules, amb la supervisió dels observadors que els aclarien possibles dubtes i s’asseguraven que responguessin totes les 16 preguntes.

S’utilitzà la prova de Kolmogorov-Smirnov per comprovar si les dades seguien una distribució normal. La validesa del criteri es va comprovar amb el paràmetre de Pearson sobre les intercorrelacions de les 16 qüestions. La consistència interna es determinà amb l’alfa de Cronbach. La fiabilitat s’estimava per a cadascuna de les 16 qüestions d’acord amb la diferències de freqüències i percentatges amb set dies de diferència. Per a la reproductibilitat s’utilitzà la kappa de Cohen.

Resultats d’una mostra de 160 escolars

Carrillo & Ramírez-Vélez fan l’anàlisi de les propietats psicomètriques del qüestionari KIDMED a partir de les dades de 160 alumnes (86 noies i 74 nois).

La consistència interna mitjana del KIDMED fou d’una alfa de Cronbach de 0,79 (0,71-0,77 amb un interval de confiança del 95%). El coeficient més baix, de 0,56, fou en el punt 4 (“consumeixes verdures fresques o cuinades de forma regular més d’una vegada al dia?”).

La kappa de Cohen ofereix una idea de la fiabilitat del test en comparar el qüestionari d’un mateix alumne repetit 7 dies després del primer qüestionari. La kappa anà de 0,60 a 0,73. De nou, el punt 4 era el que mostrava un valor inferior (0,39).

Els tests de Kaiser-Meyer-Olkin i de Bartlett indicaven la bondat i l’ajustament de la mostra a la població d’estudi.

D’acord amb les dades, el 29,9% dels participants segueix una alimentació mediterrània òptima, un 55,7% segueix una alimentació mediterrània moderada i un 14,4% segueix una dieta de mala qualitat.

Pel que fa als grups d’aliments:
– tan sols el 34,1% inclouen un producte làctic en el desdejuni. El 65,37% prenen cada dia iogurt o formatge.
– sols el 43,7% consumeixen més d’una peça de fruita al dia.
– el 59,9% prenen més d’una ració de verdures al dia.
– el 19,8% consum habitualment oli d’oliva.
– el 53,9% consum habitualment fruits secs.

Dels alumnes participants, un 9% no desdejuna habitualment de bon matí.

El 45,5% dels alumnes menja amb freqüència en hamburgueseries o restaurants de menjar ràpid.

L’anàlisi de la variança permet identificar sis factors que n’expliquen el 60,6%:
– el primer factor inclou els ítems 3 (verdures diàries), 4 (més d’una verdura diària) i 5 (peix).
– el segon factor, els ítems 9 (cereals), 13 (desdejuni amb làctics) o 15 (més d’un làctic diari).
– el tercer factor, els ítems 6 (menjar ràpid més d’una vegada a la setmana), 14 (desdejuni amb rebosteria industrial) i 16 (consum diari de dolços i llaminadures).
– el quart factor, els ítems 1 (consum diari de fruita), 2 (més d’una peça de fruita diària) i 12 (no desdejuna de bon matí).
– el cinquè factor, els ítems 5 (peix), 8 (consum diari de pasta o arròs) i 10 (consum regular de fruits secs).
– el sisè factor, l’ítem 10.

La plausibilitat psicomètrica dels tests autoadministrats

L’edat mitjana dels alumnes de la mostra era de 13 anys. Les condicions de resposta al test (de manera individual i amb el suport d’un observador en cas de dubte) contribueixen a una consistència interna total del qüestionari alta. El grau de reproductibilitat varia segons les qüestions, i oscil·la entre moderat i bo.

L’estructura de la variança indica la rellevància dels següents factors:
– el consum de fruites, verdures i llegums.
– el consum de làctics, cereals i formatge.
– el consum de peix, fruits secs i oli d’oliva.
– el consum d’aliments processats.

El desdejuni de la població d’estudi consisteix principalment en llet i derivats làctics i, en menor mesura, de pa i cereals. El consum de fruita fresca o de suc natural en aquest àpat és rar.

Però més enllà dels resultats concrets, Carrillo & Ramírez-Vélez posen èmfasi en la consistència dels tests autoadministrats en alumnes d’aquesta edat, i que poden constituir un instrument per a estudis futurs més amplis.

Lligams:

Adherencia a la dieta mediterránea en una población escolar colombiana: evaluación de la propiedades psicométricas del cuestionario KIDMED. Hugo Alejandro Carrillo, Robinson Ramírez-Vélez. Nutr. Hosp. 10.20960/nh.02760 (2019).

 

Arxivat a Cultura i Societat
A %d bloguers els agrada això: