10 raons per les quals ens interessa d’optar pel programari lliure

"Picture of code from the open source software AngularJS", de Kovah, Flickr

Vista del codi font del programari lliure Angular JS, imatge de Kovah, Flickr

A l’hora de decidir-nos a adoptar una determinada tecnologia informàtica, una de les primeres decisions que cal prendre és si farem servir programari propietari o programari lliure.

El programari lliure és el que ens ofereix les llibertats d’accés al seu codi font, estudi, modificació, còpia, distribució i execució.

10 raons per les quals ens interessa d’apostar pel programari lliure:

  1. El programari lliure facilita la traducció del programari a diverses llengües, pel fet que es té accés al codi font, de manera que podem disposar fàcilment de tot el programari lliure en català.
  2. El programari lliure ens ofereix la llibertat de còpia i distribució, de manera que això eliminarà els costos del control de llicències i els riscos d’incórrer en il·legalitats. Per exemple, els treballadors podran tenir-lo instal·lat a casa, legalment i sense cap cost addicional, la qual cosa en facilitarà la familiarització i l’expertesa en el seu ús.
  3. El programari lliure facilita la correcció d’errors i les modificacions i adaptacions, pel fet que es té accés al codi font.
  4. El programari lliure permet comprovar, per la disponibilitat del codi font, que no hi ha portes del darrere que facin perillar la seguretat de les nostres dades.
  5. El programari lliure dóna llibertat de contractar els serveis de suport, adaptacions, etc, a l’empresa que ens ofereixi la millor relació qualitat/preu. En el cas del programari propietari estem captius, especialment en el cas de necessitar adaptacions, de l’empresa propietària del programari en qüestió.
  6. El programari lliure és més immune als virus, i no tan sols perquè la majoria de virus es desenvolupen per als productes propietaris més implantats, sinó també perquè en el desenvolupament de moltes de les aplicacions de programari lliure es dóna molta més prioritat a la seguretat.
  7. El programari lliure facilita la pervivència de les nostres dades quan hem de canviar de programari. Si les dades s’introdueixen i es tracten amb programari propietari en formats propietaris, quan el fabricant desapareix o abandona el producte i deixa de donar-li suport, sorgeix el problema de la migració de les dades a un nou programari i a un nou format, amb l’agreujant que la informació sobre el format de partida, clau per a aquesta migració, sol estar en poder del fabricant. En canvi, si les dades s’introdueixen i es tracten amb programari lliure, les dades estan emmagatzemades en estàndards oberts i documentats, i poden accedir-se fàcilment des d’altres aplicacions quan l’aplicació original amb la qual s’han generat es substitueix.
  8. El programari lliure no és necessàriament gratuït, però, en general és molt més econòmic i hi ha un estalvi important respecte al sistema de pagament de llicències d’ús del programari propietari. El que es paga, en el món del programari lliure, no són les llicències, sinó tan sols els serveis que puguem necessitar contractar de suport tècnic, formació, adaptació, etc.
  9. El programari lliure permet la creació d’una indústria local de proximitat que dóna serveis al voltant d’aquest programari, ja que, en tenir accés al codi font i llibertat per estudiar el codi i modificar-lo, no depenen del que els permeti fer, o no, l’empresa propietària del codi, com passa en el cas del programari propietari.
  10. El programari lliure fomenta l’ocupació local, pel motiu esmentat al punt 9.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with:
Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: