Advertiments gràfics contra la pipa d’aigua (Salut mediterrània, 8/2022)

En el jovent del Líban la pipa d’aigua constitueix el principal mètode d’utilització del tabac. Rima Nakkash, del Centre Sirià d’Estudis sobre el Tabac, d’Alep, treballa especialment sobre la problemàtica que implica la percepció que la pipa d’aigua és una forma “segura” de consumir tabac. Per fer-hi front, Nakkash ha coordinat una recerca per desenvolupar advertiments gràfics de salut, tal com explica en un article a la revista Nicotine & Tobacco Research.

نارجيلة

L’adaptació d’etiquetes d’advertiment de salut al context cultural

Taghrid Asfar és professora ajudant de recerca del Department of Public Health Sciences de la Miller School of Medicine i del Sylvester Comprehensive Cancer Center de la University of Miami, i investigadora del Centre Sirià d’Estudis del Tabac.

Sara Chehab és coordinadora de recerca del Department of Health Promotion and Community Health de l’American University of Beirut.

Michael Schmidt és professor associat del Department of Art de la University of Memphis (Tennessee).

Kenneth D. Ward és professor de la School of Public Health de la University of Memphis, i membre del Centre Sirià d’Estudis del Tabac.

Wasim Maziak és professor del Department of Epidemiology del Robert Stempel College of Public Health and Social Work de la Florida International University, de Miami, i membre del Centre Sirià d’Estudis sobre el Tabac.

Rima Nakkash és investigadora del Centre Sirià d’Estudis sobre el Tabac.

Aquests autors treballen sobre l’ús de marques gràfiques d’advertiment de la salut (HWLs en l’acrònim anglès) en productes de tabac. Concretament, en l’article que publiquen ara a Nicotine and Tobacco Research estudien l’adaptació d’HWLs per a emprar-los en productes de pipa d’aigua comercialitzats al Líban. El punt de partida són 12 HWLs de caràcter pictòric desenvolupat per un panell d’experts internacionals. Aquests 12 HWLs abasten quatre aspectes: 1) els riscos de la salut de la pipa d’aigua; 2) el perjudici que la pipa d’aigua provoca en altres; 3) el perjudici específic de la pipa d’aigua; 4) el perjudici de la pipa d’aigua comparat al de la cigarreta.

Nou grups d’enfocament

Asfar et al. conduïren, en el marc d’aquest treball, nou grups d’enfocament entre usuaris de la pipa d’aigua i no-usuaris. En total, hi participaren 77 persones, d’edats compreses entre els 18 i els 34 anys, i de les quals 40 eren dones i 37 homes. Aquesta metodologia els permetia d’explorar les percepcions dels participants sobre els HWLs en termes d’atenció, reacció (por o evasió), efectivitat (percepció del dany) i possibilitats de millora (pel que fa al disseny o al contingut). Les sessions eren audiogravades, transcrites i analitzades amb un mètode qualitatiu dirigit.

Els advertiments que eren percebuts com a més efectius eren els emocionalment provocadors. Per contra, els advertiments simbòlics i abstractes eren tinguts per poc o gens creïbles. Els resultats més prometedors els oferien els advertiments que mostren gràficament efectes visibles sobre la salut corporal, o els que mostraven els perjudicis als infants dels fumadors.

Els HWLs que comparaven la pipa d’aigua amb la cigarreta provocaven entre els participants un cert escepticisme, ja que els interpretaven com un possible encoratjament a deixar la pipa d’aigua i passar a fumar cigarretes.

Pel que fa a l’adaptació cultural al Líban dels HWLs, els participants recomanaven emprar frases més breus i que fossin de caràcter afirmatiu; ampliar la mida i la qualitat de les imatges; afegir-hi la imatge de la pipa d’aigua per fer-los més explícits; i desenvolupar missatges de testimonis de gent i històries reals.

Les imatges d’advertiment en productes de pipa d’aigua

Asfar et al. consideren essencial que els HWLs es basin en l’evidència científica. Alhora s’han d’incardinar en cada cultura específica. En el cas del Líban, el seu estudi fa recomanable emprar els HWLs que evoquen una reacció negativa a través de mostrar les conseqüències visibles per a la salut del consum de tabac per pipa d’aigua. Encara més efectiu és mostrar els efectes indirectes sobre la salut dels nadons i infants exposats al tabac en la vida pre- i post-natal arran del consum dels seus pares. La presentació dels riscos de la salut s’hauria de fer en xifres clares, però sense arriscar-hi la credibilitat.

Els dotze advertiments gràfics sobre els riscos de la salut de fumar amb pipa d’aigua emprats com a punt de partida en aquest estudi

Lligams:

“Scary and effective, definitely pushes me to quit smoking”: Developing waterpipe pictorial health warnings targeting young adults in Lebanon. Taghrid Asfar, Sara Chehab, Michael Schmidt, Kenneth D Ward, Wasim Maziak, Rima Nakkash. Nicotine Tob. Res. (2022).

Arxivat a Cultura i Societat

Subscriviu-vos-hi gratuïtament i rebreu els nous articles al vostre correu!

RSS
RSS
A %d bloguers els agrada això: