L’estudi AMMEND: la dieta mediterrània millora els símptomes depressius en homes joves (Psicologia mediterrània, 16/2022)

Amb una incidència anual superior al 12% en la població masculina, especialment entre els joves, la depressió és un dels trastorns mentals més habituals. Amb anterioritat hem comentat el rol de la nutrició en aquest tipus de trastorns (06/2019). AMMEND és un assaig amb control aleatoritzat que avalua l’efecte de la dieta mediterrània en els símptomes depressius d’homes joves. Els resultats d’aquest assaig, impulsat per investigadors de la School of Public Health de la University of Technology Sydney, són exposats en un article a the Americal Journal of Clinical Nutrition encapçalat per Jessica Bayes, que fa la tesi doctoral sobre psiquiatria nutricional.

L’UTS Vicki Sara Building, seu de la Facultat de Ciències de la Universitat Tecnològica de Sydney.

L’estudi AMMEND

L’article és signat per Jessica Bayes i pel professor David Sibbritt, de la School of Public Health de la Faculty of Health de la University of Technology Sydney, i per Janet Schloss, del National Centre for Naturopathic Medicine de la Southern Cross University de Lismore. El punt de partida de l’estudi AMMEND és la idea que una intervenció nutricional primerenca en joves adults pot comportar beneficis en el tractament de la depressió. Així doncs, l’estudi es fixa en una sèrie de símptomes depressius en joves de sexe masculí diagnosticats amb depressió clínica.

Un assaig de 12 setmanes

L’estudi AMMEND consisteix en un assaig amb un control, de tal manera que els participants són assignats aleatòriament bé a un grup control o bé a un grup de tractament. L’assaig transcorre durant 12 setmanes en paral·lel entre els dos grups. La població d’estudi són homes de 18 a 25 anys que han estat diagnosticats amb depressió clínica, amb graus que van de moderat a sever.

El grup control, en aquest cas, rebia una teràpia d’amigabilitat (“befriending therapy”), consistent en visites regulars de voluntaris.

El grup tractat (MD) rebia un assessorament i suport per tal d’augmentar el seu nivell d’adhesió a la dieta mediterrània.

Els participants eren examinats i qüestionats en tres moments de l’estudi: 1) en l’arrencada; 2) a la setmana 6; 3) a la setmana 12 i darrera de la intervenció. L’adhesió a la dieta mediterrània era valorada amb MEDAS (Mediterranean Adherence Score). La simptomatologia depressiva era valorada primàriament a través de la Beck Depression Inventory Scale (BDI-II). Addicionalment, es feia també una estimació de l’índex Quality of Life (QoL).

Els resultats dels 72 participants

L’estudi AMMEND fou completat per 72 participants. Al cap de les 12 setmanes, el grup MD presentava una puntuació MEDAS significativament superior al grup control o “befriending”, amb una diferència mitjana de 7,8 punts (7,23-8,37 d’interval de confiança del 95%).

El grup MD també presentava una puntuació significativament superior al grup control en el BDI-II, amb una diferència mitjana de 14,4 punts (11,41-17,39 d’interval de confiança del 95%).

Pel que fa a la puntuació QoL, també era superior en el grup MD respecte del grup control, amb una diferència mitjana de 12,7 punts (7,92-17,48 d’interval de confiança del 95%).

La rellevància de la dieta en la simptomatologia depressiva

Així doncs, una promoció efectiva de l’adhesió mediterrània es manifesta en tres mesos en una millora dels símptomes en joves diagnosticats amb depressió clínica, així com en una millora de la llur qualitat de vida. Bayes et al. pensen que la psiquiatria clínica ho hauria de tindre en compte en abordar la depressió clínica en homes joves.

Lligams:

The effect of a Mediterranean diet on the symptoms of depression in young males (the “AMMEND” study): A Randomized Control Trial. Jessica Bayes, Janet Schloss, David Sibbritt. Am. J. Clin. Nutr. (2022).

The AMMEND Study.

Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: