La sangonera ‘Placobdella costata’ i la tortuga de rierol ‘Mauremys leprosa’ en ecosistemes aquàtics del Marroc (Parasitologia mediterrània, 29/2020)

Placobdella costata (Müller, 1846) ha estat considerada clàssicament com una sangonera específica de la tortuga d’estany Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). E. orbicularis es troba distribuïda pel sud i centre d’Europa, per l’Àsia Occidental i pel nord d’Àfrica. Ara bé, P.

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Consum elèctric, creixement, capital, feina i petjada ecològica en la Turquia del darrer mig segle (Economia mediterrània, 28/2020)

D’acord amb una hipòtesi freqüent, l’electrificació promou el creixement econòmic per ella mateixa. Així doncs, l’evolució del consum elèctric té un impacte directe en el paisatge econòmic i, de retruc, ambiental d’un país. En alguns aspectes, l’electrificació es considera beneficiosa

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Una enquesta sobre l’apnea obstructiva de la son entre metges de l’Orient Mitjà i de l’Àfrica del Nord (Medicina mediterrània, 27/2020)

L’apnea obstructiva de la son és un dels trastorns de la son més comuns. En termes generals, l’apnea de la son es manifesta en pauses en la respiració o en períodes de respiració molt superficial de la son. Tant en

Arxivat a Ciència i Tecnologia

L’Odissea i l’Eneida

L’entrada d’avui és per recomanar la lectura/relectura de l’Odissea i l’Eneida, dues obres essencials de les literatures clàssiques grega i llatina, respectivament, que han tingut un gran impacte tant en obres posteriors com en el nostre imaginari. L’Odissea d’Homer i

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
Arxivat a Cultura i Societat

Esmenes orgàniques per a comunitats bacterianes de sòls degradats per la mineria (Bioremediació mediterrània, 26/2020)

En l’estratègia de recuperació de sòls degradats de pedreres calcàries hi juguen un paper important les comunitats microbianes. L’addició d’esmenes orgàniques modifica la composició d’aquestes comunitats microbianes, augmentant-ne la diversitat i l’abundància. El grup de recerca d’Isabel Miralles, del Centro

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Agricultura de precisió sense llaurar: l’experiment de la finca universitària Pasquale Rosati (Agronomia mediterrània, 25/2020)

Entre el 24 i el 26 d’octubre del 2019 se celebrà a Puórtece (Campania) el taller internacional de la IEEE sobre metrologia en agricultura i silvicultura (MetroAgriFor). Entre les conferències pronunciades, hi hagué la de Roberto Orsini, Marco Fiorentini i

Arxivat a Ciència i Tecnologia

El programa de seguiment de les papallones d’Israel (Entomologia mediterrània, 24/2020)

Els programes de seguiment de papallones (“Butterfly Monitoring Schemes”, BMS) ens ofereixen dades de gran vàlua ecològica. El primer BMS, creat a Gran Bretanya, es proposà recopilar dades precises sobre l’abundància de papallons a partir de la repetició setmana de

Arxivat a Ciència i Tecnologia

Foxy Fitzroy, la nova versió de la plataforma robòtica ROS 2

La plataforma robòtica ROS és una capa de programari lliure que s’instal·la sobre el sistema operatiu i que proporciona tota una sèrie de funcionalitats bàsiques al robot (com les relacionades amb la percepció, el moviment, el reconeixement i l’aprenentatge) a

Tagged with: , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Quin Ubuntu instal·lar a la Raspberry Pi?

La versió d’Ubuntu més adequada per a la seva instal·lació a una placa Raspberry Pi depèn de l’ús que se li vulgui donar. Tenim, entre d’altres, les opcions següents: Ubuntu Server permet convertir les Raspberry Pi 2, 3 i 4

Tagged with: , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

La hipòtesi de Porter en les emissions antropogèniques de CO2 a l’Orient Mitjà i a l’Àfrica del Nord (Economia mediterrània, 23/2020)

Segons la “hipòtesi dels paradisos de contaminació” (PHH, en l’acrònim anglès), els “paradisos de contaminació” funcionen de manera anàloga als “paradisos fiscals”. Si el paradís fiscal es caracteritza per una “desregulació” fiscal, i una menor càrrega impositiva, el “paradís de

Arxivat a Ciència i Tecnologia