Arxiu del Blog

El llenguatge SQL

Actualment existeix un gran diversitat de programaris de gestió de bases de dades (MySQL, Oracle, SQL Server, etc), cadascun amb la seva pròpia filosofia de funcionament i amb els seus punts forts i els seus punts febles. A la pràctica

Tagged with: ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia