“The Trial” (El judici)

"cdcovers/pink floyd/the wall.jpg", de Jason HickeyIntervenció del fiscal:

“Good morning,
Worm your honor.
The crown will plainly show
The prisoner who now stands before you
Was caught red-handed showing feelings,
Showing feelings of an almost human nature.
This will not do.
Call the schoolmaster!”

Bon dia, senyoria Cuc. El fiscal mostrarà clarament que l’acusat que ara té al davant va ser atrapat amb les mans a la massa mostrant sentiments, mostrant sentiments d’una naturalesa gairebé humana. Això no pot ser. Crideu el mestre!

Intervenció del mestre:

“I always said he’d come to no good
In the end your honor.
If they’d let me have my way I could
Have flayed him into shape.
But my hands were tied,
The bleeding hearts and artists
Let him get away with murder.
Let me hammer him today?”

Jo sempre he dit que ell no acabaria bé, senyoria. Si m’haguessin deixat fer a la meva manera jo podia haver-li pegat per reconduir-lo. Però les meves mans estaven lligades, els sentimentals i els artistes van deixar-lo sortir-se amb la seva. Em deixa que li clavi un cop de martell ara?

[…]

Intervenció de l’esposa:

“You little shit you’re in it, now
I hope they throw away the key.
Yer should have talked to me more often
Than you did, but no! You had to go
Your own way, have you broken any
Homes up lately?
Just five minutes, Worm your honor,
Him and me, alone.”

Tu, merdeta, ets tancat, ara, espero que llencin la clau. Hauries d’haver parlat amb mi més sovint del que ho vas fer, però no! Tu havies de fer les coses a la teva manera, has trencat cap llar darrerament? Deixi’ns sols cinc minuts, senyoria, ell i jo, sols.

Intervenció de la mare:

“Baaaaaaaaaabe!
Come to mother baby,
Let me hold you in my arms.
M’lud I never wanted him ta
Get in any trouble.
Why’d he ever have to leave me?
Worm, your honor, let me take him home.”

Nen! Vine amb la mare, nen, deixa’m sostenir-te en els meus braços. Jo mai vaig voler que es fiqués en problemes. Per què havia de deixar-me? Senyoria Cuc, deixi-me’l endur a casa.

[…]

Intervenció i sentència del jutge:

“The evidence before the court is
Incontrovertible, there’s no need for the jury to retire.
In all my years of judging
I have never heard before
Of someone more deserving a
The full penalty of law.
The way you made them suffer,
Your exquisite wife and mother,
Fills me with the urge to defecate!

[…]

Since, my friend, you have revealed your deepest fear,
I sentence you to be exposed before
Your peers.
Tear down the wall!”

L’evidència davant la cort és incontrovertible, no hi ha cap necessitat que el jurat es retiri a deliberar. En tots els meus anys d’exercici mai havia sentit de ningú que mereixés més l’aplicació de tot el pes de la llei. La manera com les has fetes sofrir, la teva exquisida esposa i la teva mare, em fa venir ganes de defecar! […] Com que, amic meu, has revelat la teva por més pregona, et sentencio a ser exposat davant dels teus iguals. Enderroqueu el mur!

La multitud:

“Tear down the wall! […]”

Enderroqueu el mur…

Pink Floyd

Aquest surrealista judici correspon a la cançó “The Trial”, de Pink Floyd, pertanyent al seu àlbum “The Wall” (1979), del qual se’n va fer la pel·lícula del mateix nom. La traducció no és literal, però he procurat que fos el màxim fidel al sentit del text original. Podeu escoltar-la en el vídeo següent, que correspon a l’esmentada pel·lícula:

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Cultura i Societat
A %d bloguers els agrada això: