La xarxa de clavegueram romana

"Alcantarillado en Ampurias", de Nando Quintana, al Flickr

El sistema de sanejament de les ciutats fou resolt d’una manera senzilla però eficaç: mitjançant canalitzacions tapades amb lloses planes, que de vegades formaven part del paviment dels carrers i amb canals coberts, generalment, amb una volta de mig punt. Ambdós sistemes formaven una àmplia xarxa de clavegueres que anava per la major part de la ciutat seguint el traçat hipodàmic per tal de conduir les aigües residuals cap als camps o cap als rius més propers. Un sistema d’embornals, o forats de desguàs, practicats a cada costat de les calçades recollia les aigües de les pluges i d’altra procedència fins al clavegueram. Els edificis públics i els habitatges hi feien evacuar les aigües residuals mitjançant canonades fetes de ceràmica.

Fragment de Grecs i Romans (1989), de Joan Alberich, Joan Carbonell, M. Isabel Domínguez, Bàrbara Matas i Alfred Schrem.

Tal com s’explica al text anterior sobre el sistema de clavegueram de l’època romana, aquest, en línies generals, era ja bastant similar a l’actual.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: