Què és i per a què serveix un SAI

SAI SPS ONE de Salicru

SAI SPS ONE de Salicru

Un SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda), en anglès UPS (Uninterruptible Power Supply), és un aparell la funció del qual és protegir un o més equips electrònics en cas de tall del subministrament elèctric, mantenint-los alimentats correctament durant el temps que duri el tall, mitjançant l’energia que obté de les bateries que incorpora.

Una funció que també fa habitualment el SAI és la d’adequar el corrent del subministrament a les necessitats dels equips a protegir, suprimint-ne el soroll elèctric i les sobretensions que els podrien malmetre.

El SAI s’instal·la entre la línia de subministrament elèctric i els equips a protegir.

Incorpora al seu interior, a part de les bateries, un circuit per a la càrrega de les mateixes que converteix el corrent altern del subministrament a la tensió contínua que requereixen per a la seva càrrega, un circuit que transforma el corrent continu de les bateries en corrent altern de la tensió adequada per alimentar els equips en qüestió, l’electrònica de control corresponent, filtres de supressió del soroll elèctric i elements de protecció contra possibles sobretensions.

El SAI s’escull en funció de la tensió del subministrament i a la que han de funcionar els equips a protegir, de la potència màxima que ha de poder subministrar i de l’autonomia requerida. Per autonomia s’entén el temps que hagi de poder continuar subministrant energia a partir de les bateries durant un tall perllongat del subministrament.

En aplicacions crítiques i en les quals es preveuen talls del subministrament elèctric de llarga durada, habitualment s’instal·len grups electrògens que s’engeguen quan hi ha el tall i generen electricitat cremant combustible mentre el tall dura. En aquest cas també s’utilitzen SAI per a subministrar corrent a partir de les bateries en els intervals de commutació entre el subministrament elèctric i el grup electrogen.

Oriol López

Fonts:
Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI)
SAI (Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda)

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: