El connector BNC

"BNC Input", de Windell Oskay, Flickr

“BNC Input”, de Windell Oskay, Flickr

El connector BNC és molt habitual per a la connexió de cables coaxials a equips electrònics, especialment quant es tracta de senyals de freqüències altes.

Disposa d’un mecanisme de baioneta que permet assegurar mecànicament la connexió girant una peça del connector.

Tot i que hi ha discrepàncies al respecte, sembla que l’origen de les sigles que identifiquen el connector és Bayonet Neill–Concelman (Paul Neill i Carl Concelman van ser-ne els dissenyadors).

Tot i que els cables coaxials es poden adquirir amb els corresponents connectors BNC ja muntats, al vídeo següent en Jeff Matye d’Aerotronics ens mostra el procés de muntatge del connector en el cable:

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia.

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
%d bloggers like this: