Una dieta hipercalòrica s’associa en infants amb una menor massa muscular: resultats de l’ANIVA (Nutrició mediterrània, 32/2019)

L’estudi “Antropometria i Nutrició Infantil de València” (ANIVA), des del curs acadèmic del 2013-2014, ha recollit dades antropomètriques i nutricionals de 1988 alumnes de 6 a 8 anys d’escoles de la província de València. ANIVA ha donat lloc a tesis doctorals i articles. Ara, a la revista Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, apareix un article en el qual Maria Morales-Suarez-Varela et al. presenten les dades de l’ANIVA referents a la massa muscular esquelètica total.

La massa muscular total i l’ANIVA

Maria Manuela Morales Suarez-Varela és catedràtica de la Unitat de Salut Pública i Medi Ambient del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València. També pertanyen a la mateixa unitat Isabel Peraita-Costa, Carles Guillamon Escudero, Agustin Llopis-Morales i el catedràtic Agustin Llopis-Gonzalez. Morales-Suarez-Varela, Peraita-Costa i Llopis-Gonzalez també són membres del CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP).

Si l’estudi ANIVA analitzava la relació entre la ingesta nutricional i l’antropometria d’infants, en aquest article, Morales-Suarez-Varela et al. s’ocupen d’un dels resultats antropomètrics: la quantitat de massa muscular esquelètica total. La musculatura esquelètica és el conjunt de musculatura estriada vinculada a l’esquelet a través de tendons o aponeurosis i que permet el manteniment i canvi de la postura de l’esquelet que, si més no en part, respon al control conscient. És, al costat del greix i del propi esquelet, un dels tres components principals de la massa corporal.

Des del curs acadèmic 2013-2014 i el següents, han participat en l’ANIVA un total de 1988 infants d’entre 6 i 8 anys. Els infants eren recrutats a través d’escoles de la província de València. Les dades antropomètriques foren recollides d’acord amb els protocols de l’Organització Mundial de la Salut. Per a les dades nutricionals s’utilitzà un diari prospectiu d’alimentació durant tres dies i el qüestionari KIDMED. El qüestionari KIDMED valora a través de 16 preguntes binàries el grau d’adhesió de l’infant a la dieta mediterrània.

Nutrició i massa muscular total

Els 1988 infants foren distribuïts en quatre grups atenent al sexe i a si presentaven una massa muscular esquelètica elevada. Dels 1988, 1270 infants foren col·locats en els grups de massa muscular esquelètica elevada.

Entre els quatre grups, Morales-Suarez-Varela et al. no troba diferències ni en el nivell d’adhesió a la dieta mediterrània ni en la ingesta energètica absoluta. No obstant, sí troben diferències significatives en la proporció d’ingesta energètica en relació als requeriments energètics estimats, i entre la ingesta de certs nutrients i la massa muscular esquelètica.

L’adhesió a la dieta mediterrània, segons l’ANIVA, no es relaciona amb els valors de massa muscular esquelètica total. Sí que ho fan un consum excessiu de calories o una ingesta per damunt dels requeriments nutricionals. Els infants amb una dieta hipercalòrica o un excés d’alimentació general presenten uns valors inferiors de massa muscular esquelètica total. Aquesta relació es manté amb una perspectiva general de l’alimentació però no s’hi troben relacions concretes amb macronutrients o micronutrients específics.

Lligams:

Total body skeletal muscle mass and diet in children aged 6–8 years: ANIVA Study. Maria Morales-Suarez-Varela, Isabel Peraita-Costa, Carlos Guillamon Escudero, Agustin Llopis-Morales, Agustin Llopis-Gonzalez. Appl. Physiol. Nutr. Metab. (2019).

 

Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: