Salut i nutrició entre els infants vulnerables del programa ‘Forgood: Sport è Benessere’ (Sociologia mediterrània, 34/2019)

Forgood. Sport è Benessere” fou un dels projectes de Sport Senza Frontiere. Aquest projecte fou creat en col·laboració amb Enel Cuore i la Fondazione con il Sud, i comptà amb el finançament de Fondazione Cariplo i Fondazione Charlemagne, i el patrocini de CONI, en col·laboració amb la Fundación Boca Socials. El projecte també compta amb el suport de la Comunità di Sant’Egidio, de Disney Italia, de Medici in Famiglia Onlus, del Poliambulatorio Anver, de l’Studio Dentistico BDD i la Università del Foro Italico. El projecte treballà durant dos anys (2015-2017) amb infants en situació socialment vulnerable de les ciutats de Buenos Aires, Nàpols, Roma i Milà, i ho feia a través de l’esport com a eina de promoció de la salut i del benestar. Personal de Sport Senza Frontiere signa en col·laboració amb investigadors del Departament de Biomedicina i Prevenció de la Universitat de Roma Tor Vergata un article al International Journal of Food Sciences and Nutrition on presenten dades d’aquest projecte quant a l’accés al sistema sanitari, la nutrició i els hàbits alimentaris.

Dades de 311 infants

Ersilia Buonomo, Stefania Moramarco, Emanuele Caredda i Leonardo Palombi treballen al Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione de la Università de Roma Tor Vergata. Giorgia Biondi, Giulia Agosti i Claudia Alessandroni són membres de la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva de la Università de Roma Tor Vergata. Alessandro Tappa, Sandro Palmieri i la psicòloga Sara Di Michele són membres de Sport Senza Frontieri, amb seu a Roma.

Amb Moramarco com a autora corresponsal, l’article fou tramès a l’International Journal of Food Sciences and Nutrition el 2 d’abril del 2019. Fou acceptat l’11 d’agost, i publicat el 21 d’agost. Aquest article presenta els resultats del programa “Forgood: Esport és Benestar”. El programa, de caràcter biennal (2015-2017), facilitava l’accés a activitats físiques d’infants vulnerables. Per vulnerabilitat o fragilitat social s’entenien condicions pobres de vida o problemes parentals. Buonomo et al. analitzen les dades corresponents a 311 infants en edat escolar que foren enrolats en el programa entre el 2015 i el 2017 a les ciutats de Nàpols, Roma i Milà. Pares i tutors atorgaren el consentiment informat per una recollida i tractament de dades sobre salut, estils de vida, antropometria i estatus nutricionals.

Més d’una cinquena part dels infants no eren registrats pels serveis nacionals de salut

El principi “ius sanguinis” és el que regeix el reconeixement de la ciutadania italiana. Es tracta d’un dret de sang sense restricció generacional, i amb una normativa encaminada a possibilitar el retorn dels descendents de la diàspora italiana. Fins el 1973, la Itàlia unificada no començà a experimentar un saldo migratori positiu. Com que els immigrants que no tenen arrels italianes no poden accedir a la ciutadania excepte a través del matrimoni, apareix el concepte aparentment contradictori d’immigrants de segona i tercera generació. En aquest context, Buonomo et al. estructuren les dades diferenciant entre infants italians i infants immigrants, entenent entre aquests darrers tots els que no tenen la ciutadania italiana. I, dins dels infants immigrants, distingeixen entre els immigrants de primera generació (infants que no han nascut a Itàlia) i els immigrants de segona generació (que sí que hi han nascut).

En qualsevol cas, les dades agregades del projecte ForGood tornen a mostrar com un baix nivell sòcio-econòmic exposa infants a la manca d’accés a serveis sanitaris i promou hàbits alimentaris desequilibrats. Cal dir, que dels 311 infants del projecte, més d’una cinquena part (20,8%) no eren registrats en el Servizio Sanitario Nazionale, una xifra que és significativament superior entre els “immigrants” respecte dels “italians”.

Dels 311 infants, un 22% no havien completat tot el calendari vaccinal obligatori. El percentatge era semblant entre “italians” i “immigrants”.

Pel que fa a la malnutrició, Buonomo et al. detecten d’una banda sobrepès i de l’altra infrapès (associat a un baix creixement lineal). Els nens italians presentaven una major incidència de sobrepès que no pas els nens immigrants. Per contra, els nens immigrants presentaven una major incidència d’infrapès i de baix creixement respecte dels nens italians.

L’adhesió a la dieta mediterrània fou avaluada a través de l’índex KIDMED. L’índex KIDMED, d’acord amb un qüestionari de freqüència alimentària de 16 punts, ofereix una puntuació de 0 a 12. Dels 311 infants, gairebé un 40% mostrava una puntuació baixa (<8).

Buonomo et al., en fer el seguiment del programa ForGood, constaten que, si bé la finalitat principal era afavorir la inclusió i la integració a través de l’activitat física, també s’aconseguí de facilitar l’accés a l’assistència primària dels infants participants.

Lligams:

Access to health care, nutrition and dietary habits among school-age children living in socio-economic inequality contexts: results from the ‘ForGood: Sport is Well-Being’ programme. Ersilia Buonomo, Stefania Moramarco, Alessandro Tappa, Sandro Palmieri, Sara Di Michele, Giorgia Biondi, Giulia Agosti, Claudia Alessandroni, Emanuele Caredda, Leonardo Palombi. Int. J. Food Sci. Nutr. (2019).

 

Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: