Transformadors i transport de l’energia elèctrica

Us heu preguntat mai per què el transport de l’energia elèctrica a grans distàncies es fa a altes tensions de milers de volts, amb tots els riscos que això comporta?

La potència elèctrica, és a dir, l’energia (o capacitat d’efectuar una determinada quantitat de treball) per unitat de temps, és el producte de la tensió V per la intensitat del corrent I.

Un cable que transporti un corrent amb una intensitat d’1A (ampere) a una tensió V de 100V (volts) està transportant una potència elèctrica d’1A x 100V = 100 W (watts) i un cable que transporti una intensitat de corrent de 100A a una tensió d’1V està transportant també una potència elèctrica de 100A x 1V = 100W. Quina de les opcions anteriors seria més avantatjosa per al transport d’aquests 100W de potència?

La intensitat del corrent elèctric que circula pel cable produeix un escalfament del mateix i, per tant, una pèrdua d’energia en calor que no arriba des del centre de producció al centre de consum. Això fa que, per al transport de l’energia elèctrica es prefereixi utilitzar intensitats de corrent baixes i tensions elevades.

Aquest és el motiu que als centres productors d’energia elèctrica, mitjançant transformadors, s’elevi la tensió a milers de volts per transportar-la a la ciutat, al polígon industrial o al centre de consum de què es tracti i, allí, un altre transformador reduirà la tensió a la que requereixin els aparells que l’han d’utilitzar, per exemple 230V.

L’opció més econòmica per transportar l’energia elèctrica a alta tensió és l’aèria, mitjançant les torres d’alta tensió, tot i que cada cop hi ha més consciència dels riscos que representen aquestes torres, com el d’incendi quan passen pels boscos, i de la necessitat de substituir-les progressivament per canalitzacions soterrades.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: