Passió per la feina i recerques a internet: resultats d’una cohort d’infermeres gregues (Infermeria mediterrània, 26/2021)

El Journal of Nursing Management publica articles sobre gestió d’infermeria i d’infermeria en general com a ciència social. Παναγιώτης Γκορέζης, investigador de la Facultat de Ciències Econòmiques i Polítiques de la Universitat Aristòtil de Tessalònica i de l’Escola de Ciències Socials de la Universitat Oberta Hel·lènica, és el primer autor d’un article sobre la relació entre la passió laboral harmoniosa d’infermers i els seus hàbits de recerca d’informació a la xarxa. L’estudi, fet sobre dades de 239 infermeres i auxiliars d’un hospital universitari grec, mostra una associació entre la passió harmoniosa per la feina i la recerca d’informació relacionada, que s’explica a través d’alts nivells de motivació intrínseca.

La passió harmoniosa per la feina entre el personal d’infermeria

A més de Panagiotis Gkorezis, signen l’article George Mousailidis (de la Universitat Oberta Hel·lènica), Petros Kostagiolas (de la Universitat Oberta Hel·lènica i del Departament d’Arxius, Biblioteconomia i Museologia de l’Escola de Ciències de la Informació i d’Informàtica de la Universitat Jònia) i George Kritsotakis (de la Universitat Hel·lènica Oberta i del Departament d’Administració d’Empreses i Turisme de la Universitat Mediterrània Hel·lènica, de Creta).

Els autors volien investigar la relació entre la passió laboral harmoniosa d’infermeres i la recerca d’informació a internet relacionada amb la feina. Entenien que la motivació intrínseca podria ésser el mecanisme subjacent d’aquesta relació.

Les tecnologies de la informació posen a l’abast dels usuaris una enorme quantitat de continguts. El personal d’infermeria fa ús d’aquestes tecnologies de manera quotidiana, tant per respondre efectivament a les tasques encomanades, com per desenvolupar destreses i competències. La facilitat d’accés i la multiplicitat de fonts fan de la xarxa d’internet el paradigma d’aquestes tecnologies.

L’ús d’internet genera dades, i aquestes dades poden ajudar tant a les infermeres com a les organitzacions per les quals treballen.

Dades procedents de 239 infermeres i auxiliars d’un hospital universitari grec

Gkorezis et al. recolliren dades de 239 infermers i auxiliars d’infermeria d’un hospital universitari grec, i les analitzaren amb un mètode de bootstrap amb una macro PROCESS.

Una passió laboral harmoniosa s’associava positivament a una motivació intrínseca. La motivació intrínseca, d’altra banda, es relacionava positivament amb la recerca d’informació a internet relacionada amb la feina. L’anàlisi mostrava el rol mediador de la motivació intrínseca: les infermeres amb una passió harmoniosa per la feina cerquen a internet més habitualment informació relacionada amb el treball perquè experimenta nivells elevats de motivació intrínseca.

Propostes per a la gestió d’infermeria

Gkorezis et al. recomanen a les organitzacions que presten atenció sanitària i, en particular, als llurs gestors, que facin esforços per recrutar infermeres apassionades, sense oblidar de cultivar un espai de treball que estimuli alts nivells de “passió harmoniosa”. Pel que fa al recrutament recomanen eines i mètodes (entrevistes, tests de judici situacional o de joc de rol) que permetin identificar candidats amb una passió elevada per la feina. Que aquesta passió esdevingui harmoniosa depèn en bona mesura de la cultura laboral que sigui capaç generar l’organització.

Lligams:

Harmonious work passion and work-related internet information seeking among nurses: the mediating role of intrinsic motivation. Panagiotis Gkorezis, George Mousailidis, Petros Kostagiolas, George Kritsotakis. J. Nurs. Manag. (2021)

Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: