El microfonisme

Hi ha determinats components electrònics que per les seves característiques constructives són susceptibles d’alterar els seus paràmetres elèctrics de funcionament si són sotmesos a cops o vibracions. És el cas, per exemple, de les bobines i els condensadors variables, en els quals els cops i les vibracions poden alterar temporalment les distàncies entre les espires en els primers, o la distància entre plaques en els segons.

Als equips de so, això pot provocar senyals audibles superposats al senyal original, provocant l’efecte que es coneix com a microfonisme; és a dir, el circuit fa de micròfon dels cops i vibracions i els acaba fent audibles.

Per tal d’evitar el microfonisme, habitualment es prenen mesures com immobilitzar les espires de les bobines amb parafina o amb silicona i aïllar els condensadors variables de les vibracions subjectant-los al circuit mitjançant gomes o altres sistemes que els aïllin de les vibracions.

A la imatge següent es poden veure les bobines d’AM i de FM d’un receptor de ràdio segellades adequadament per tal d’evitar el microfonisme:

Bobines de receptor de ràdio, earmark.net

Bobines de receptor de ràdio convenientment segellades, earmark.net

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
%d bloggers like this: