Microcontroladors i DSP

Microcontrolador Atmel a l'Arduino Due

Microcontrolador Atmel al centre de la placa de control Arduino Due

Els microcontroladors són circuits integrats que s’utilitzen en dispositius i equips electrònics per a realitzar funcions de control i que incorporen al seu interior un processador, una memòria RAM de treball, una memòria que pot ser de tipus flash per a l’emmagatzematge permanent del programa de control, i diverses unitats especialitzades i dispositius que permeten comunicar el microcontrolador amb altres circuits integrats i amb el circuit a controlar, segons el model, com ports simples d’entrada i sortida, ports sèrie, busos I2C, temporitzadors, comptadors, convertidors A/D (analògic a digital) i D/A (digital a analògic), moduladors PWM, unitats PLL, etc.

El fet d’incorporar la memòria RAM de treball i la memòria permanent de programa dins el mateix xip fa que aquestes memòries tinguin necessàriament unes capacitats limitades que són suficients per a la majoria d’aplicacions però que poden no ser-ho en d’altres. A través de busos com l’esmentat I2C poden connectar-se a memòries externes d’expansió per tal d’obtenir espai d’emmagatzematge addicional en cas necessari. Els fabricants ofereixen diverses variants dels seus microcontroladors, amb diferents prestacions i funcionalitats, amb l’objectiu d’adaptar-los a les necessitats de cada aplicació.

Els DSP (“Digital Signal Processor”) són microcontroladors especialment dissenyats per al tractament de senyals (com àudio o vídeo) en temps real. Es caracteritzen per una elevada velocitat de procés. Per a optimitzar l’execució dels algorismes de procés de senyal, s’implementen via maquinari algunes operacions de càlcul complexes habituals, com les acumulacions de productes.

DSP. "Circuit Board", de Jeff Geerling (Flickr)

DSP al centre de la imatge “Circuit Board“, de Jeff Geerling (Flickr)

Els DSP s’utilitzen en circuits relacionats amb la imatge, el so i les telecomunicacions, realitzant funcions de processat de senyal en temps real, com compressió i descompressió, detecció i correcció d’errors, xifrat i desxifrat, filtratge, reducció de soroll, en telefonia mòbil, càmeres digitals, reproductors CD/DVD, televisió, etc. I també en regulació i control, en funcions com el càlcul d’algorismes PID, en controls de velocitat, posicionament, etc.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: