Arxiu del Blog

Protecció contra sobretensions. El varistor

El varistor és un component electrònic que s’utilitza fonamentalment per protegir els circuits de sobretensions en el sistema de distribució elèctrica com les causades per avaries o per llamps. Mentre la tensió que se li aplica no supera un determinat

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El microcontrolador de 8 bits 8051

Els microprocessadors i els microcontroladors tenen mercats i requeriments diferents; mentre els primers cal que ofereixin cada cop més velocitat i capacitat de còmput, els segons, que s’utilitzen principalment en sistemes encastats, necessiten sobretot competir reduint la mida de les

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Microcontroladors i DSP

Els microcontroladors són circuits integrats que s’utilitzen en dispositius i equips electrònics per a realitzar funcions de control i que incorporen al seu interior un processador, una memòria RAM de treball, una memòria que pot ser de tipus flash per

Tagged with: , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Pràctiques de laboratori d’electrònica. Dispositius i circuits electrònics

Pràctiques de laboratori d’electrònica. Dispositius i circuits electrònics (2001) és un quadern de pràctiques de laboratori per a estudiants universitaris que cursin assignatures d’introducció a l’electrònica. Elaborat pels professors Daniel Macaya, Carles Pous, Josep Antoni Ramon i Miquel Rustullet del

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Els microcontroladors

Els microcontroladors són circuits integrats que s’utilitzen en dispositius i equips electrònics per a realitzar funcions de control i que incorporen al seu interior un processador, una memòria RAM de treball, una memòria que pot ser de tipus flash per

Tagged with: , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El termistor

En termistor és un component electrònic que es caracteritza per tenir una resistència elèctrica que varia en funció de la temperatura. Un augment de temperatura provoca en els de tipus PTC (“Positive Temperature Coefficient”) un augment de la resistència i

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Circuits integrats ASIC

Quan es van començar a dissenyar i a fabricar circuits integrats, o xips, el alts costos associats al disseny i la fabricació dels mateixos tan sols podien amortitzar-se si se’n produïa i venia un gran nombre d’unitats idèntiques, per la

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Circuits electrònics amb tecnologia de muntatge superficial

Els circuits electrònics que utilitzen tecnologia de muntatge superficial, també coneguda com a SMT (“Surface Mount Technology”), empren components electrònics SMD (“Surface Mounted Devices”) especialment dissenyats per a la seva subjecció a la placa de circuit imprès sense que els

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Què fer amb els aparells electrònics que ja no volem?

Si tenim aparells electrònics que ja no utilitzem, millor que llençar-los, podem donar-los un segon ús, venent-los en el mercat de segona mà, o regalant-los a persones o organitzacions a qui puguin fer encara servei. Si estan avariats, podem valorar

Tagged with: , , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia