Instruments bàsics del laboratori d’electrònica

Hi ha una sèrie d’instruments bàsics, a part del multímetre, que no haurien de faltar a un laboratori d’electrònica:

La font d’alimentació de laboratori: És un instrument essencial a qualsevol taller o laboratori d’electrònica d’un cert nivell i és la responsable de subministrar de forma estable, sense oscil·lacions ni sorolls elèctrics superposats, la tensió d’alimentació als diferents circuits electrònics que s’hi assajaran. Ha de poder ajustar-se amb precisió, dins d’un rang que típicament va de 0 a 30V DC, a la tensió exacta requerida pel circuit en qüestió. I ha de possibilitar l’establiment de la limitació del corrent màxim de sortida al valor adequat a cada cas per evitar que un curtcircuit accidental o un mal funcionament del circuit sota prova no malmetin la font ni els components del circuit alimentat.

Font d'alimentació de laboratori Peak Tech 1535

Font d’alimentació de laboratori Peak Tech 1535 http://www.peaktech.de

El generador generador de funcions: Té per missió generar un senyal de referència amb les característiques requerides per al circuit sota prova, permetent-nos-en establir com a mínim paràmetres com la forma d’ona (sinusoïdal, quadrada o triangular), la freqüència (típicament entre 0,2Hz i 2MHz) i l’amplitud. Amb el generador de funcions podem injectar un senyal conegut a una part del circuit sota prova i veure com hi respon.

Generador de funcions Volteq SFG-1002, www.volteq.com

Generador de funcions Volteq SFG-1002, volteq.com

L’oscil·loscopi: Quan estem assajant un circuit electrònic al laboratori o al taller, en molts casos en tindrem prou amb un simple multímetre que ens en permeti mesurar els principals paràmetres com la tensió o el corrent en determinats punts del circuit. En d’altres casos, però, necessitarem poder tenir més informació sobre el senyal en qüestió i veure’n en pantalla la forma i l’evolució al llarg d’un determinat període de temps. L’oscil·loscopi és l’instrument que ens permet aquesta funcionalitat, representant a la seva pantalla l’evolució temporal del senyal que estem monitorant.

Oscil·loscopi Tektronik TDS 210, de Smial, Viquipèdia

Oscil·loscopi Tektronik TDS 210, Viquipèdia

Un llibre molt útil per a conèixer millor i utilitzar més eficaçment els instruments del laboratori d’electrònica és Instruments electrònics bàsics, del professor Ramon Pallàs, que inclou a més a més un utilíssim annex amb una relació de les incidències més habituals a l’hora d’utilitzar aquests instruments, les seves causes i la forma de resoldre-les.

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: